Начало / Процедури / Ехокардиография

Ехокардиография

мар. 16, 2014

Ехокардиография представлява неинвазивен диагностичен метод, при който с помощта на ултразвук се прави оценка на състоянието и работата на сърдечния мускул при норма и патология.

Показания за ехокардиография:

Тестът може да се приложи при изследване на:

 • Причините за анормални сърдечни звуци (шумове, тракане и др.), екстрасистоли, етиологично неизяснена болка в гърдите, затруднено дишане.
 • Плътността и движението на предсърдните и камерни стени, измерване размера и формата на сърдечните кухини.
 • Структурата и движението на сърдечните клапи, отчитане работата на изкуствена сърдечна клапа.
 • Изследване помпената функция на сърцето и кръвния ток.
 • Изследване за интракардиални (вътресърдечни) тромби и тумори.

С помощта на ехокардиографията могат да се диагностицират редица сърдечно-съдови заболявания:

 • клапни сърдечни увреди – стеноза (стеснение) или инсуфициенция (недостатъчност) на сърдечните клапи
 • увеличение размерите на сърдечните кухини (хипертрофия и дилатация)
 • кардиомиопатии
 • исхемична болест на сърцето (ИБС)
 • вродени сърдечни аномалии
 • дисекация на аортата
 • перикардни увреждания
 • инфекциозен ендокардит

Видове ехокардиография:

Ехокардиографията може да бъде:

1. Трансторакална – най-често прилагана. Образите върху екрана се получават чрез последователно придвижване на трансдюсера в различни зони по гръдната стена.

2. Доплерова – чрез нея може да се отчете кръвния ток в сърдечните кухини, при преминаването му през клапите и по хода на кръвоносните съдове. Отчитат се посоката и скоростта на движение на кръвта, като получените върху монитора образи могат да бъдат черно-бели или цветни.

3. Стрес – ехокардиография – ехокардиограма се прави преди и след натоварване на сърцето посредством физически упражнения (вървене по тренировъчна пътека) или медикаментозно повлияване. Този тип изследване е полезно при установяване на понижен кръвен поток до сърцето при исхемична болест.

4. Трансезофагеална – извършва се със специфична сонда, снабдена с трансдюсер, която се въвежда в хранопровода след анестезиране на лигавицата. Получените данни са по-добри, тъй като сондата се намира в по-голяма близост до сърцето и белият дроб, а ребрата на гръдната стена не пречат на свободното преминаване на вълните.

Техника на извършване:

 • При извършване на трансезофагеална или стрес – ехокардиография е необходимо да не се приема храна поне четири часа преди изследването.
 • При трансезофагеалната ехокардиография обичайно се прилага премедикация със седативи, изследването се извършва под местна анестезия.
 • Ехокардиографията се провежда като пациентът ляга в ляво полустранично или ляво странично положение. Ултразвуковите трептения се генерират от пиезоелектричен кристал, разположен в трансдюсера на ултразвуковия апарат. Трансдюсерът се поставя последователно върху кожата под специфичен ъгъл, така че да се получи необходимата информация. Между двете повърхности (трансдюсера и кожата на пациента) се поставя специфичен гел, който подобрява контакта помежду им.

Усложнения:

Ехокардиографията е напълно безопасна процедура. Рисковете, които могат да се появят, са следните:

 • При трансезофагеална ехокардиография е възможно да има известен дискомфорт и болка в гърлото за известно време след провеждане на изследването.
 •  При стрес – ехокардиография изследването е възможно да провокира временно неравномерен сърдечен ритъм. Усложнения като сърдечен инфаркт са изключително редки.

Автор: д-р Д. Илев

Последни публикации