Начало / Актуални теми / Хидроцефалия – причини, симптоми, лечение

Хидроцефалия – причини, симптоми, лечение

юни 3, 2014

Хидроцефалията представлява натрупване на гръбначномозъчна течност (ликвор) в кухините на мозъка. Събралата се течност увеличава обема на кухините и оказва натиск върху мозъчните структури. Въпреки, че хидроцефалията може да се развие във всяка една възраст тя е по-честа при кърмачета и деца.

Какви са причините за хидроцефалия?

Хидроцефалията се дължи на дисбаланс между количеството на гръбначномозъчната течност, която се образува и нейното оттичане в кръвообращението. Натрупването на гръбначномозъчна течност може да се дължи на следното:

 • пречка при оттичането – това е най-често срещаната причина за развитие на хидроцефалия, при която има някакво препятствие по хода на течността и тя не успява да се оттича нормално.
 • повишена продукция на гръбначномозъчна течност – в редки случаи може да се наруши контрола върху образуването на течността и организмът да започне производство на повече от необходимата гръбначномозъчна течност.

Какви са симптомите на хидроцефалия?

Симптомите при хидроцефалия варират според възрастта на пациентите, при които се развива.
По-често срещаните симптоми при кърмачета са:

 • необичайно голяма глава
 • повръщане
 • раздразнителност
 • недобро наддаване на тегло
 • гърчове.

Симптомите при по-големите деца са:

 • главоболие
 • нарушена координация
 • промени в личността
 • нарушена концентрация
 • влошаване на оценките в училище.

При възрастните пациенти по-честите оплаквания са:

 • загуба на памет
 • нарушена координация и баланс
 • забавени движения
 • загуба на контрол върху пикочния мехур или честа нужда от уриниране.

Как се поставя диагнозата?

Обикновено диагнозата се поставя след разговор с лекар, общ и неврологичен преглед. В помощ на лекарите са и методите за изобразяване на мозъка.

При неврологичния преглед лекарят ще изследва мускулният тонус, отговорът на тялото на пациента на дразнения, баланса и психологическото му състояние.

За по-точна диагноза се използват и методите за изобразяване на мозъка и неговите структури. Тези тестове могат да покажат дали има натрупване на течност, къде точно е натрупването и дали то е отговорно за симптомите на пациента.

Ултразвуковото изследване, при което се използват високочестотни вълни е сравнително безвредно изследване, което може да бъде използвано при откриване на хидроцефалия при новородени. Тя намира приложение и при откриването на хидроцефалия още преди раждането на детето.

Ядрено-магнитен резонанс – при това изследване се използват радио вълни и магнитно поле, за да се получи триизмерен образ на мозъка.

Лумбална пункция – при пункцията се взема малко количество от гръбначномозъчната течност. При изследването на течността може да бъде открито повишеното налягане. Лумбалната пункция може да бъде използвана не само за доказване на хидроцефалия, но и за облекчаване на симптомите на пациентите чрез снижаване на налягането в мозъка поради оттичането на част от течността.

Какво е лечението?

Няколко хирургични метода могат да бъдат използвани при лечението на хидроцефалията.

Шънт – това е най-широко използваният метод, при който в мозъка се поставя дренираща система, известна като шънт. Той представлява тръба, която направлява оттичането на гръбначномозъчната течност в правилната посока и не позволява нейното връщане обратно.

Вентрикулостомия – при тази операция хирургът прави малка дупка между отделните кухини на мозъка и по този начин се улеснява оттичането на гръбначномозъчната течност.

Прочетете за:
Хидроцефалия – видове