Начало / Актуални теми / Предсърдно мъждене (ПМ) – причини

Предсърдно мъждене (ПМ) – причини

авг. 28, 2023

предсърдно мъждене (ПМ)

Предсърдно мъждене (ПМ, фибрилацио атриорум) е вид нарушение на сърдечния ритъм (вид сърдечна аритмия).

При предсърдно мъждене електрическите импулси не се генерират в синусовия възел, а в други части на предсърдията с голяма честота – над 350 удара за минута. В резултат предсърдията се съкращават бързо, хаотично и некоординирано. AV възелът не може да пропусне такъв голям брой импулси и блокира част от тях. Въпреки това обаче честотата на камерните съкращения често е над 100 удара в минута.

Какви са най-честите причини за предсърдно мъждене (ПМ)?

Много сърдечни и извънсърдечни заболявания могат да доведат до предсърдно мъждене.

  • Заболявания на сърцето

Артериална хипертония

Артериалната хипертония е най-честата причина за поява на ПМ. Високото кръвно налягане води до хипертрофия на лявата сърдечна камера, нарушено камерно пълнене, обременяване на лявото предсърдие, намалена скорост на провеждане в предсърдията. Настъпват структурни изменения в предсърдията – пролиферация на миофибробласти и повишено отлагане на съединителна тъкан. Тези промени благоприятстват развитието на предсърдно мъждене.

Увреждане на клапите на сърцето

Предсърдно мъждене се наблюдава най-често при болни със следните клапни заболявания – митрална инсуфициенция, митрална стеноза, аортна стеноза, при комбинирана митрална стеноза и инсуфициенция. При тези клапни заболявания настъпват промени в хемодинамиката (движението на кръвта в сърдечните кухини), които предразполагат към структурни изменения в предсърдията.

Исхемична болест на сърцето

Появата на ПМ при пациенти, прекарали миокарден инфаркт повишава риска от исхемичен мозъчен инсулт, кръвоизлив в мозъка и летален изход.

Междупредсърден дефект

Пациентите с междупредсърден дефект имат по-висок риск от поява на предсърдно мъждене. При тях рискът за мозъчен инсулт е висок, затова се провежда антикоагулантна терапия.

Други сърдечни заболявания, които по-често причиняват ПМ са: миокардит, кардиомиопатии, транспозиция на големите артерии, тетралогия на Фало, сърдечни операции и др.

  • Извънсърдечни заболявания

Хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ)

Значителен брой фактори при ХОББ предразполагат към развитието на предсърдно мъждене. Такива са например: наличието на хипоксия, хиперкапния, белодробна хипертония, тютюнопушене, лечение с бета-адренергични агонисти и кортикостероиди.

Заболявания на щитовидната жлеза

Хормоните на щитовидната жлеза участват в регулацията на сърдечната функция. При болните с хипертиреоидизъм има висок риск от развитие на ПМ. Точният механизъм за възникване на аритмия обаче не е изяснен.

Затлъстяване

При болни с наднормено тегло се установява повишено налягане в лявото предсърдие, наличие на интерстициална фиброза, мастна инфилтрация на предсърдния миокард, забавена проводимост в предсърдията и др. Затлъстяването е предсказващ фактор за по-висока честота, по-тежка симптоматика и по-бърза прогресия на предсърдното мъждене.

Сънна апнея

Затлъстяването е рисков фактор за развитие на сънна апнея. Сънната апнея увеличава риска за настъпване на предсърдно мъждене, особено през нощта.

Други причини за предсърдно мъждене са:

  • захарен диабет
  • хронично бъбречно заболяване
  • употреба на алкохол, наркотици
  • голямо физическо натоварване – рискът за ПМ е 3 пъти по-висок при бивши спортисти, практикували спорт с големи натоварвания.
  • генетични нарушения – наличието на близки родственици с ПМ повишава двукратно риска от аритмия.

В някои случаи причината за възникването на ПМ не може да се установи и тогава се говори за идиопатично предсърдно мъждене.

Прочетете за:
Симптоми на предсърдно мъждене