Начало / Актуални теми / Заболявания пренасяни от кърлежи

Заболявания пренасяни от кърлежи

юни 10, 2013

Кърлежите са паякообразни паразити, които се хранят чрез кръвосмучене. Чрез способността си да преживяват чрез смучене от различни бозайници и животни кърлежите пренасят множество болести. Човекът е също гостоприемник за кърлежите и може да бъде заразен при попадане на кърлеж в неговото тяло.

В повечето случаи ухапването от кърлеж не води до сериозни проблеми. Важно е обаче да премахнете кърлежа възможно най-рано след като го откриете. По такъв начин се предпазвате от заразяване с болести, пренасяни от кърлежите.

Обикновено премахването на кърлежа, измиването обилно с вода на мястото на ухапването и наблюдаването за признаци на заболяване е всичко, което трябва да направите. При някои хора може да се наблюдава алергична реакция в резултат на ухапването от кърлеж.

Ето и някои от болестите, които могат да бъдат пренасяни от кърлежи:

1. Лаймска болест
Лаймската болест се проявява с обрив на мястото на ухапването за 7 до 10 дена. Други симптоми са главоболие, болки в мускулите и ставите, подуване на регионалните лимфни възли. Обривът изчезва за 3 до 4 седмици. Най-характерното за Лаймската болест е засягането на ставите и развитието на артрит. Най-често се засягат големите стави. При засягане на нервната система може да се стигне до менингит и енцефалит.

2. Бабезиоза
Това заболяване е по-характерно за североизточните райони е се среща основно през лятото. Тъй като в много случаи бабезиозата преминава безсимптомно точния брой на случаи с това заболяване остава недоизяснен. При бабезиозата имунната система се засяга и е възможно допълнително инфектиране на организма и развитие на Лаймска болест.
При бабезиозата симптомите настъпват 1 до 3 седмици след ухапването. Пациентите се оплакват от умора, загуба на апетит и потъмняване на урината. След това се развива фебрилитет, болки в мускулите, главоболие и продължителни изпотявания. В повечето случаи пациентите се възстановяват без да е нужно сериозно лечение. В някои случаи може да се наложи кръвопреливане.

3. Туларемия
Туларемията се нарича още заешка треска. Това заболяване освен от кърлежи може да бъде пренасяно и от домашни животни и човек може да се зарази при консумиране на недобре обработено месо или при обработка на кожи на заразени животни.
При ухапване от кърлеж на мястото 24 до 48 часа след това се развива язва, по-често по долните крайнци. Лимфните възли в тази област се подуват и стават болезнени. Освен кожата могат да бъдат засегнати белите дробове или гастроинтестиналния тракт при заразяване от домашни животни.

4. Възвратен тиф
Това е не толкова често срещано заболяване, пренасяно от кърлежи, което се характеризира с епизоди на периодично повишаване на температурата. На мястото на ухапването може да се появи черен леко сърбящ струпей. През първата седмица се наблюдава силно покачване на температурата с тръпки и изпотяване, болка в мускулите и ставите. След около седмица ако заболяването не бъде лекувано се наблюдава нов епизод на покачване на температурата, като всеки следващ епизод протича по-леко. Обикновено пациентите изпитват 3 до 5 температурни епизода. За лечението се използват антибиотици в продължение на 5 до 10 дни.