Мъдница (скротум)

юни 30, 2013

Мъдницата (скротумът) е кожно образувание, в което се разполагат семенниците (тестисите). Намира се в долната част на срамната област, под корена на половия член. Състои се от тънка кожа, която е по-силно пигментирана, рядко окосмена, богата на мастни и потни жлези. По средната линия се вижда по-тъмна линия – скротален шев (raphe scroti), който съответства на разположената навътре тънка преграда – septum scroti. Тази преграда разделя мъдницата на две части, в които се поместват левия и десния тестис. Състои се от малко количество съединителнотъканни и гладкомускулни влакна.

Непосредствено под кожата се намира месеста обвивка (tunica dartos), която е дебела 1 – 2 mm. Състои се от гладкомускулни и еластични влакна. При съкращаването на тези мускулни влакна мъдницата се свива и повдига тестисите леко нагоре, образуват се множество гънки на кожата. Това е от значение за регулацията на температурата на тестисите.

Навътре от месестата обвивка последователно се разполагат няколко обвивки, изхождащи от предната коремна стена и изтлачени по време на слизането на тестисите (descensus testium) в скротума:

външна семенна обвивка (fascia spermatica externa) – произхожда от повърхностната коремна обвивка;
кремастерна фасция (fascia cremasterica) – произхожда от фасцията на външния кос коремен мускул и покрива кремастерния мускул;

кремастерен мускул (m. cremaster) – състои се от мускулни влакна от напречния и вътрешния кос коремен мускул;

вътрешна семенна обвивка (fascia spermatica interna)- произхожда от фасцията на напречния коремен мускул;

серозна обвивка на семенника (tunica vaginalis testis) – тя е продължение на коремницата (перитонеум). Има два слоя: външен (париетален) и вътрешен (висцерален), който покрива tunica albuginea на тестиса. Между двата листа на серозната обвивка се намира цепковидно пространство (cavum vaginale), изпълнено със серозна течност.

Мъдницата се кръвоснабдява от артерии, отделящи се от a. femoralis и a. pudenda interna.
Венозната кръв се оттича към v. saphena magna, v. femoralis и v.pudenda interna.
Скротумът се инервира от n. pudendis ilioinguinalis и pl. hypogastricus.