Семенник (тестис)

юни 30, 2013

Семенникът (тестисът) е чифтен орган, разположен в специална кожна гънка – скротум. Намира се в долната част на срамната област, под корена на половия член. Тестисите са разположени извън коремната кухина, тъй като оптималната температура за сперматогенезата е по-ниска от абдоминалната.

Семенникът представлява овално тяло, леко удължено и странично сплеснато. Има горен и долен полюс, преден и заден ръб, външна и вътрешна повърхност.

Средните размери на тестиса са 4 / 3 / 2.5 сm. Левият семенник е малко по-голям от десния и стои по-ниско от него.

Тестисите имат спермиогенна (произвеждат сперматозоиди) и инкреторна (произвеждат тестостерон) функция.

Върху задния ръб на тестиса се разполата надсеменник (epididymis). Той се състои от три части: глава – caput epididymidis, тяло – corpus epididymidis и опашка – cauda epididymidis.

Отвън семенникът е обвит от плътна обвивка – tunica albuginea.

Вътрешната част (паренхима) на тестиса е разделена от фиброзни прегради на 200 – 300 делчета (lobuli testis). Всяко делче съдържа 1 до 3 извити каналчета – tubuli seminiferi contortii, с дължина около 60 сm и дебелина около 0.2 mm.
Тези извити каналчета се обединяват в прави каналчета – tubuli seminiferi recti, които се свързват и образуват мрежа на семенника (rete testis).
От тази мрежа започват 12 -18 изнасящи каналчета (ductuli efferentes testis), които се насочват към главата на надсеменника. Те се обединяват и формират канал на надсеменника – ductus epididymidis. Той е силно нагънат, има дължина около 4 m.
Стената на извитите каналчета на тестиса се състои от сперматогенни и подпорни (Сертолиеви) клетки, разположени върху базална мембрана.

В периода на полова зрялост сперматогенните клетки се намират в различен стадий на сперматогенезата. Върху базалната мембрана се разполагат първичните зародишеви клетки (сперматогонии). По-навътре следват сперматоцити от първи ред сперматоцити от втори ред, сперматиди и до просвета на каналчетата са сперматозоидите. Те се откъсват и се насочват към мрежата на тестиса (rete testis).

Сертолиевите клетки подпомагат съзряването на сперматогенните клетки.

Между каналчетата на лобулите се разполага интерстициума, в който се намират клетките на Лайдинг. Те произвеждат тестостерон под влияние на гонадотропните хормони, продуцирани от предния дял на хипофизата.

Правите каналчета, мрежата на тестиса, изнасящите каналчета, както и канала на епидидима имат само проводна функция.

Семенникът се кръвоснабдява от a. testicularis. Венозната кръв от него се събира в plexus pampiniformis, след което се оттича към v. testicularis.

Прочетете за:
По-чести заболявания на тестисите

Последни публикации