Пикочен мехур

юни 30, 2013

Пикочният мехур има резервоарна функция – в него се събира урината. Вместимостта му е 500-800 сm3. На него се различават: дъно (fundus vesicae) и тяло (corpus vesicae), което завършва със заострена част – apex vesicae. Долният край на мехура преминава в пикочния канал (уретрата). Мястото на преход се нарича шийка – cervix vesicae.

Празният пикочен мехур се разполага в малкия таз. При изпълване с урина той се издига на около 5 сm над симфизата, закръгля се и придобива форма на яйце.
С предната си повърхност пикочният мехур заляга към симфизата. Пространството между мехура и симфизата е изпълнено със съединителна тъкан.

У мъжа пикочният мехур сраства отдолу с простатната жлеза. Към задно-долната му повърхност заляга частично ампулата на ректума. У жената дъното на пикочния мехур лежи върху trigonum urogenitale. С долно-задната си повърхност той влиза в контакт с шийката на матката и с предната стена на влагалището.

Горно-задната повърхнос на пикочния мехур е покрита с перитонеум. Към тази повърхност у мъжа залягат примки на тънкото черво, а у жената – матката.

Стената на пикочния мехур се състои от:

1. Лигавица (tunica mucosa). Изградена е от преходен епител и съединителнотъканна пластинка – lamina propria. При празен пикочен мехур лигавицата образува много гънки, които с изпълване на мехура се изглаждат.

2. Мускулна обвивка (tunica muscularis). Състои се от три слоя: вътрешен и външен  – надлъжни и среден – циркулярен. Тези слоеве са тясно свързани помежду си и изграждат единен мускул – m. detrusor urinae. При съкращението му урината се изгонва от пикочния мехур. В областта на отвърстието на уретрата се намира мускула стегач на мехура – m. sphincter vesicae. Той задържа урината в пикочния мехур.

3. Външна обвивка. По горно-задната повърхност на пикочния мехур е серозна, а по останалата повърхност – съединителнотъканна.

Пикочният мехур се кръвоснабдява от a. vesicalis inferior и от a. vesicalis superior. Венозната кръв се оттича към v. iliaca interna.

Пикочният мехур се инервира от plexus vesicalis. Нервните влакна са: симпатикови, парасимпатикови и сетивни.

Прочетете за:
Заболявания на пикочния мехур