Клитор (clitoris)

окт. 26, 2014

Клиторът (clitoris) по своя строеж е аналогичен на пениса при мъжа. Разположен е между предните краища на малките срамни устни, малко над външния отвор на уретрата.

Клиторът се състои от две крачета (crura clitoridis), които напред се сливат и образуват тялото (corpus) и главата на клитора (glans clitoridis).

Двете крачета на клитора представляват кавернозни тела, които се прикрепват към долните клонове на срамната кост. Кавернозните тела са покрити от съединителнотъканна обвивка (fascia clitoridis).

Главичката на клитора (glans clitoridis) е покрита с многослоен епител и е богато инервирана.

Предните краища на малките срамни устни образуват над клитора – praeputium clitoridis, а отдолу неговата юздичка – frenulum clitoridis.

Дължината на клитора е около 2 cm, а диаметърът на главичката му е около 0.5 cm.

Клиторът има еректилна способност и представлява чувствителна, ерогенна зона. Строежът на клитора и наличието на множество нервни рецептори осигуряват кръвонапълването и ерекцията на кавернозните тела, като по този начин се повишава възбудимостта на жената при полов контакт.

Кръвоснабдяването на клитора се осъществява от a. et v. dorsalis clitoridis и a. et v. profunda clitoridis, а инервацията от n. dorsalis clitoridis.