Начало / Анатомия / Женски полови органи / Малки срамни устни (labia minora pudendi)

Малки срамни устни (labia minora pudendi)

окт. 26, 2014

Малките срамни устни – labia minora pudendi (nymphae) представляват две нежни кожни гънки, намиращи се между големите срамни устни и влагалищния отвор. Отделени са от големите лабии чрез улей – sulcus nympholabialis. Големината и формата на малките устни могат да варират.

Предният край на всяка малка устна се разделя на две крачета и заобикаля клитора. Латералните крачета на двете малки устни се сливат и образуват над клитора – praeputium clitoridis. Медиалните крачета се прикрепват за долната повърхност на тялото на клитора и образуват неговата юздичка – frenulum clitoridis.

В долната си трета малките лабии се снишават и се сливат с вътрешната повърхност на съответната голяма лабия.

Малките срамни устни са покрити с епител от епидермоиден тип. Изградени са от съединителна тъкан и малко гладкомускулни влакна. Предната и латералната част на малките устни обикновено са пигментирани. Вътрешната им страна е розова и влажна. По повърхността на малките устни се намират отвърстията на големи мастни жлези.

Малките срамни устни са обилно кръвоснабдени и богато инервирани. Кръвоснабдяването им се осъществява от aa. et vv. pudendae interna et externa, а инервацията от n. pudendus, n. ilioinguinalis.