еритробласт

дек. 16, 2013

Еритробласт – предшественик на еритроцита. Представлява млада, сравнително голяма клетка, съдържаща ядро. Нормално се намира само в костния мозък. Получава се в резултат от делене и диференциация на проеритробласта.

При диференциацията на еритробласта се получават последователно следните клетки:

1. Базофилен еритробласт – има по-малки размери от проеритробласта. Отличава се с базофилна цитоплазма, поради високото съдържание на рибозоми и по-малко ядро с по-кондензиран хроматин.

2. Полихроматофилен еритробласт –  цитоплазмата му започва да придобива розов оттенък, поради изразената хемоглобинова синтеза. Ядрото му е с по-плътен хроматин.

3. Оксифилен (ортохромен) еритробласт – има еозинофилна цитоплазма, поради голямото количество хемоглобин и намаления брой рибозоми в нея. Ядрото му е разположено ексцентрично.

Еритробластът се превръща в нормобласт, който вече не се дели.
Патологично в кръвта еритробласти могат да се установят при тежки анемии и левкемии.

на латински език: erythroblastus.
на английски език: erythroblast.

Прочетете за:
Костен мозък
Еритроцити