миоклония

юли 10, 2013

Миоклония – бързи, неволеви свивания на отделни мускули или мускулни групи.

Най-често се засягат мускулите на крайниците.

Различават се физиологични (нощни, психогенни), есенциални (фамилни), симптоматични миоклонии.

на латински език: myoclonia.
на английски език: myoclonia, myoclonus.

Прочетете за:
Миоклонии (миоклонус)