Начало / Симптоми / Миоклонии (миоклонус) – внезапно свиване на мускул

Миоклонии (миоклонус) – внезапно свиване на мускул

мар. 9, 2014

Миоклонии (миоклонус) представляват внезапни, краткотрайни, неволеви контракции на мускули, части от мускули или мускулни групи.

Миоклониите засягат предимно мускулите на крайниците и тялото. Когато обхващат части от мускулите, не предизвикват двигателен ефект, но ако засегнат мускулни групи се получават клонични движения на крайниците.

Най-характерната особеност на миоклоничните движения е бързината и липсата на волеви контрол. Те винаги имат внезапно начало и край и не могат да се потиснат.

Миоклониите могат да се съчетават с много други двигателни нарушения при един и същ пациент.

Какви видове миоклонии (миоклонус) има?

Класификация: Класификацията на миоклониите може да се извърши по различни признаци.

1. Според причината за възникването миоклониите биват:

 • Физиологични миоклонии (миоклонус) – наблюдават се при здрави хора и не се дължат на патологично увреждане.
  Най-типични са:
  нощни миоклонии – възникват преди заспиване и засягат главно краката.
  психогенни миоклонии – срещат се при пациенти с депресия, тревожност, паническо разстройство. По-често се наблюдават при жени. Появяват се внезапно, например след травма, катастрофа. Засилват се от стрес, а се подобряват при отвличане на вниманието. Съчетават се и с други двигателни нарушения – тремор, дистония, нарушена походка.
 • Есенциални (фамилни) миоклонии – възникват спонтанно, но по-често са с автозомно-доминантно унаследяване. Проявяват се до 20 годишна възраст.
 • Симптоматични миоклонии – срещат се при различни заболявания, при които се уврежда мозъчната кора, ствола, малкия и гръбначния мозък.
  – енцефалит
  – метаболитни нарушения – бъбречна недостатъчност, хипокалиемия, хипонатриемия
  – интоксикация с вредни химични вещества
  – мозъчни тумори
  – невродегенеративни заболявания – хорея на Хънтингтън, оливопонтоцеребеларна атрофия
  – съдови заболявания
  – аноксия (синдром на Lance-Adams)
  – спинална анестезия
  – контрастно гръбначномозъчно изследване
  – дисков пролапс
  – травми
  – медикаменти.

2. Според клиничните прояви се различават спонтанни и акционни миоклонии. Акционните миоклонии могат да се провокират от:
– движение или задържане на крайника в определена поза. Когато се провокират от насочени движения, се наричат интенционни миоклонии.
– зрителни, слухови, тактилни и емоционални стимули.

3. Според анатомичните области, които засягат биват:
фокални – обхващат няколко съседни мускула
генерализирани – обхващат повече мускулни групи
мултифокални – засегнати са много мускули, но с различен тип миоклонии
сегментни.

4. Според локализацията на генератора в нервната система се различават:
корови
подкорови
гръбначномозъчни миоклонии.
Често при един пациент миоклониите се предизвикват едновременно от различни генератори.

Миоклониите могат да се разделят още на:
епилептични – засягат дисталните мускулни групи. Включват рефлексните миоклонии.
неепилептични – засягат проксималните мускулни групи. Включват физиологични, есенциални, гръбначномозъчни миоклонии и др.

5. Според ритмичността на появата им, миоклониите биват:
ритмични – почти винаги са спонтанни, биват фокални или сегментни, могат да персистират по време на сън.
неритмични миоклонии.