Начало / Симптоми / Дистония

Дистония

мар. 3, 2014

Дистонията представлява неволево движение, което се характеризира с продължителни мускулни контракции.

Движенията могат да бъдат повтарящи се, бавни и усукващи (атетозни), да наподобяват хорея, миоклония, тикове, тонични спазми. Те включват по-големи части от тялото в сравнение с атетозата, като се получават изкривени странни пози, вследствие на повишения мускулен тонус.

Дистонията се засилва при опит за волево движение, при психично напрежение, отслабват при покой и изчезват по време на сън.

Какви видове дистония има?

Класификация: Класификацията на дистониите може да се извърши по различни признаци.

В зависимост от времето, когато се появяват се разделят на ранни (преди 26 годишна възраст ) и късни дистонии.

Според това каква част от тялото обхващат се разделят на:

1. Фокална дистония – засягат една част от тялото, например:
– клепачи (блефароспазъм),
– уста (оромандибуларна дистония),
– ларинкс (спазмодична дисфония),
– врат и шия (цервикална дистония, спастичен тортиколис),
– ръка и предмишница (крампи при писане).

2. Сегментна дистония – засягат две и повече съседни части
– две и повече части на главата и шията – краниална дистония
– шията и трункуса – аксиална дистония
– рамо и ръка или двете ръце и врата и трункуса – брахиална дистония
– един или двата крака и трункуса – крурална дистония.

3. Мултифокална дистония – засяга две или повече несвързани части на тялото.

4. Генерализирана – наличие на няколко дистонии.

5. Хемидистония – засяга ръка и крак от едната страна на тялото.

Според етиологията се различават:

1. Първична (идиопатична) дистония:
– фамилна
– спорадична.

2. Вторична (симптоматична) дистония. Среща се при лечение с невролептици, травми, инфекции, съдови заболявания, интоксикации. Могат да бъдат симптом при други заболявания – болест на Уилсън, болест на Паркинсон, болест на Хънтингтън, при хипопаратиреоидизъм, при заболявания на щитовидната жлеза и др.

Торзионна дистония – характеризира се с неволеви пристъпи на бавно тонично извиване на мускулатурата. Засягат се мускулите на тазовия и раменния пояс. Получават се въртеливи движения и странни пози. Наблюдава се при първичната генерализирана дистония.

Акционна дистония – свързана е с определена мускулна активност. Такъв тип дистония е графоспазмът. Проявява се по време на писане със силно стискане на писалката и хиперфлексия или хиперекстензия на пръстите.