Външен ечемик

мар. 3, 2016

На латински: Hordeolum externum
На английски: External eyelid stye

Определение: Външният ечемик (хордеолум) представлява стафилококова инфекция на мигления фоликул и мастните жлези на Zeiss, разположени около корените на миглите.

Етиология: Обичайната причина за развитие на външен ечемик е бактериална инфекция със Staphylococcus aureus.
Предразполагащи фактори могат да бъдат:

 • запушване на изходните канали на мастните жлезички, затрудняващо секрецията
 • дисфункция на Мейбомиевите жлези
 • блефарит
 • очна розацея.

Хистоморфологично се наблюдава струпване на полиморфноядрени левкоцити и некротични клетки, които впоследствие водят до оформяне на абсцес.

Клинична картина: Външният ечемик се характеризира със следната симптоматика:

 • Зачервяване и оток в областта на мигления ръб
 • Болезненост
 • Замъглено зрение
 • Сълзотечене
 • Фоточувствителност
 • Усещане за чуждо тяло в окото, дразнене
 • Формиране на ограничен болезнен инфилтрат в областта на клепачния ръб
 • При по-големи размери на инфилтрата се намаля зрителното поле
 • В рамките на два – три дни върху подутината се образува жълто връхче.
  – То може да се пробие спонтанно откъдето да изтече гноевидно съдържимо и да претърпи обратно развитие.
  – В някои случаи гнойникът не може да се отвори спонтанно, което налага навременна лекарска намеса.

Диагноза: Поставянето на диагнозата е лесно, поради изявената и характерна клинична симптоматика, допълнителни тестове не се налагат.

Диференциална диагноза:

Между външен ечемик и халацион

 • Ечемикът обикновено е с бактериална етиология и се проявява като остро фокално възпаление
 • Халационът представлява неинфекциозно възпалително запушване на изходните канали на Мейбомиевите жлези. Той е хронично лимфогрануломатозно възпаление.

Между външен и вътрешен ечемик

 • Външният ечемик засяга миглените фоликули и мастни жлезички (жлези на Zeiss), разположени около корените на миглите по клепачния ръб
 • Вътрешният ечемик е гнойно възпаление на Мейбомиевите жлези на тарза (Мейбомиевите жлези се намират в задната тарзо-конюнктивна част на клепача)

Лечение:

В началото с цел ускоряване развитието на хордеолума се препоръчва поставянето на топли компреси върху клепачите.

Ако гнойникът не се пробие спонтанно се налага изскубване на съответната мигла, в корена на която се развива ечемикът или извършване на инцизия при наличие на флуктуация.

При влошаване на състоянието и поява на обща симптоматика (повишаване на температурата, увеличени регионерни лимфни възли) се прилага антибиотично и сулфонамидно лечение.

При чести рецидиви или едновременно развитие на няколко хордеолума (hordeolosis) се прилага лечение с автоваксина. В тези случаи се препоръчва и изследване за заболяване от захарен диабет.

Усложнения: Абсолютно противопоказно е изстискването на хордеолума, поради опасност от попадане на инфекциозните продукти във венозното кръвообращение. По хода на венозните съдове (vv. orbitales superiores) инфекцията може да засегне кавернозния синус и да предизвика животозастрашаващо състояние – тромбоза на sinus cavernosus.