Вътрешен ечемик

мар. 3, 2016

На латински: Hordeolum internum
На английски: Internal hordeolum

Определение: Вътрешният ечемик (хордеолум) представлява остро гнойно възпаление на Мейбомиевите жлези на тарза на клепача.

Мейбомиевите жлези (Gll. Meibomii) се разполагат в тарзалните пластинки на клепачите и представляват видоизменени мастни жлези. Секрецията им се излива през отводящи каналчета в задната тарзо-конюнктивна част на клепачния ръб.

Етиология: Рисковите фактори за развитие на вътрешен ечемик включват:

 • нарушен дренаж на Мейбомиевите жлезички
 • подлежащо очно възпаление – блефарит, очна розацея
 • често механично дразнене на очите (вредният навик на търкане на очите с ръце).

Клинична картина: Вътрешният ечемик се проявява със следната клинична симптоматика:

 • хиперемия на клепача
 • оток
 • инфилтрация в дълбочина на клепача, на известно разстояние от мигления ръб
 • фотофобия
 • сълзотечене
 • замъглено зрение
 • болезненост
 • невъзможност да се затвори окото
 • непрекъснато дразнене при мигане.

Диагноза: Поставя се въз основа на характерната субективна и обективна клинична картина.

Диференциална диагноза: Прави се с:

 • Външен ечемик (hordeolum externum) – инфилтратът е локализиран в областта на мигления ръб. При вътрешен ечемик отокът и болката са локализирани в областта на тарзалната пластинка.
 • Карцином на Мейбомиевите жлези – характеризира се с по-голяма твърдост и чести рецидиви, дори и след екстирпация.
 • Халацион (chalazion).

Лечение:

Компреси със суха и влажна топлина.
Антибиотични и сулфонамидни капки.
При необходимост и засягане на общото състояние антибиотици се прилагат и системно.
Ако не настъпи спонтанно пукане на гнойника се провежда хирургична инцизия с дрениране на гнойното огнище.

Усложнения:
В повечето случаи вътрешният ечемик претърпява обратно развитие, като на негово място се получава хроничен грануломатозен процес, наречен халацион.

Съществува опасност от разпространение на инфекцията по венозен път и настъпване на животозастрашаващо усложнение – тромбоза на синус кавернозус.