Начало / Актуални теми / Булбарна парализа – причини, симптоми

Булбарна парализа – причини, симптоми

май 9, 2022

булбарна парализа

Булбарна парализа се развива при периферна едностранна или двустранна лезия на булбарната група черепномозъчни нерви. Увредата може да засегне ядрата, коренчетата или ствола на краниалните нерви.

Към булбарната група черепномозъчни нерви спадат: глософарингеалния нерв (n. glossopharungeus – IX ЧМН), блуждаещия нерв (n. vagus – X ЧМН), добавъчния нерв (n. accessorius – XI ЧМН) и подезичния нерв (n. hypoglossus – XII ЧМН). Техните ядра се намират в продълговатия мозък, който граничи с гръбначния мозък и моста.

Едностранната булбарна парализа се характеризира със следните симптоми:

 • дизартрия (нарушен говор) и дисфония (нарушено звукообразуване)

Говорът е глух, носов, дрезгав, лошо артикулиран, неразбираем. Причините за това са:
– глосопареза – езикът се отклонява на страната на увредата при показване.
– парализа на хомолатералната гласна връзка – гласната връзка на страната на увредата заема срединно положение и не се движи при фонация.

Затруднено е гълтането на храната поради парализа на фарингеалната мускулатура.

 • парализа на мекото небце

Настъпва парализа на мекото небце на страната на увредата. То е увиснало и неподвижно при фонация и не затваря назофаринкса. Водата изтича през носа.

 • увулата е отклонена на здравата страна, тъй като здравата част на мекото небце я изтегла.
 • хемиатрофия на езика
 • фасцикулации в засегнатата половина на езика има при увреда на ядрото на подезичния нерв.
 • нарушена сетивност на хомолатералната задна стена на фаринкса, сливицата и корена на езика.
 • липсва фарингеален рефлекс – при докосване с шпатула на задната фарингеална стена не настъпва съкращение на гълтателната мускулатура с реакция на гадене и позив за повръщане
 • вкусът в задната трета на езика е нарушен.

Двустранната булбарна парализа се характеризира с:

 • анартрия и афония
 • глосоплегия – пълна неподвижност на езика
 • двустранна парализа на гласните връзки

При двустранна парализа на гласните връзки настъпва пълно затваряне на ларинкса с асфиксия (задушаване). Необходимо е спешна интубация.

 • афагия – болният не може да гълта храна. Има риск от задавяне и обструкция на дихателните пътища. Може да настъпи аспирация на храна и развитие на аспирационна пневмония.
 • двустранна парализа на мекото небце
 • двустранна липса на фарингеален рефлекс
 • нарушение на автономните парасимпатикови рефлекс, свързани с кардиоциркулаторната и дихателна дейност.

Какви са причините за булбарна парализа?

Булбарна парализа може да се развие при:

 • генетични заболявания – остра интермитентна порфирия, болест на Кенеди
 • полиомиелит
 • Лаймска болест
 • ботулизъм
 • синдром на Гилен – Баре (Guillain-Barre)
 • амиотрофична латерална склероза (АЛС)
 • сирингобулбия
 • стволови инсулти
 • синдром на Wallenberg
 • туморни процеси по базата на черепа.