Начало / Актуални теми / Как се диагностицира рак на белия дроб?

Как се диагностицира рак на белия дроб?

апр. 13, 2020

диагностицира рак на белия дроб

Ракът на белия дроб е един от най-често срещаните и опасни видове рак. Мъжете боледуват по-често от жените, като съотношението е  около 5:1.

Рискови фактори за развитието му са:

1. Тютюнопушене – в цигарения дим се срещат канцерогенни вещества. Важно значение има продължителността за пушенето, възрастта на започване и броя изпушени цигари.
2. Професионални вредности – работа с азбест, арсен, хром, никел, радиация и други.
3. Атмосферни замърсители – повишено съдържание във въздуха на бензпирен, въглероден оксид и т.н.
4. Хронични възпалителни белодробни заболявания – карциномът се развива на базата на злокачествена трансформация (метаплазия) на епитела от прекарани възпалителни заболявания: пулмофибрози, бронхиектазиии други.
5. Генетични фактори, създаващи предразположение – наличие на родственици с белодробен рак.

Как се диагностицира рак на белия дроб?

Диагнозата рак на белия дроб (белодробен карцином) е комплексна. За поставянето й се използват следните методи:

Анамнеза

Лекарят трябва да има в предвид предхождащи боледувания на пациента, дали е, или е бил пушач, експозиция на канцерогенни вещества, фамилна история (анамнеза). Оплаквания на пациента са неспецифични и могат да бъдат различни според степента на развитие на карцинома, като той може да бъде открит и случайно при липсата на симптоми.

Пациентите могат да съобщят за загуба на тегло, обща слабост и отпадналост, както и покачване на температурата. Могат да имат кашлица, затруднено дишане, болки в гърдите, а понякога и кръвохрак. Класически за рак се приемат храчките тип „малиново желе“- слузни храчки с точки и жилки кръв в тях. Ранен симптом може да бъде парезата на nеrvus laryngeus recurrens (възвратен ларингеален нерв), при което се наблюдава наличието на слаб и дрезгав глас (хипофония).

Физикално изследване

Обективната находка е разнообразна и зависи много от локализацията и размера на тумора .При периферно разположен карцином, който не обтурира бронха може да се установи притъпление в съответната анатомична зона и отслабено дишане. При рак, обтуриращ голям бронх, се развива ателектаза, при което съответната гръдна половина или част от нея изглеждат стеснени. Дишането е отслабено везикуларно, но в началото на развитието на ателектазата може да има бронхиален характер.

Рентгеново изследване

Може да визуализира рака, да установи наличието на ателектаза, увеличени медиастинални лимфни възли, наличието на плеврален излив или разпад на тумора.

Компютърна томография (КТ)

КТ е друго образно изследване, което позволява на лекарите да определят размера и локализацията на белодробния карцином, както и на метастазите (ако има такива).

Цитологично изследване на храчките за наличието на туморни клетки

Бронхоскопия

Бронхоскопията служи за оглед, макроскопска и цитологична/хистологична диагноза. При извършване на бронхоскопия лекарят прокарва тънка и гъвкава оптична тръбичка в устата или носа, минавайки през трахеята, и достига до белия дроб. По този начин може да се наблюдава вътрешността на белите дробове. Благодарение на различните приставки на тази тръбичка може да се вземе проба от тъкан или течност, които след това да бъдат изследвани.

Торакоскопия

През малък кожен разрез на гръдния кош хирург въвежда специален инструмент и малка видеокамера, която да дава образ на вътрешността на гръдния кош. Така това пространство бива обстойно огледано за наличието на евентуални промени.

Изследване на туморни маркери

Туморният маркер CYFRA 21-1 е един от белтъците на цитоскелета на клетки от епителен произход. Затова неговото повишение се наблюдава при някои злокачествени заболявания от такъв произход като рак на белия дроб, млечната и щитовидна жлези, но е най-характерно при пациенти с рак на белите дробове и особено за една от неговите разновидности – плоскоклетъчния рак на белия дроб.

Друг туморен маркер намиращ приложение в диагностиката на белодробните тумори е NSE – неврон специфичната енолаза. Други туморни маркери, които могат да бъдат изследвани са: CEA-карциноембрионален антиген, SCC – плоскоклетъчният туморен антиген.

Допълнителни образни изследвания, които могат да бъдат извършени са:

  • Костна сцинтиграфия – доказват се костни метастази. При това изследване се използва радиоактивно вещество, което се натрупва в костите. То се инжектира венозно. След като навлезе в костите, веществото се следи чрез специални камери. Здравата кост изглежда сива на камерата, а увредените области, като тези с наличие на метастази, изглеждат черни.
  • Ехография на коремни органи за метастази е паренхимни органи.

Автор: д-р Николета Кочанова

Прочетете за:
Симптоми на рак на белия дроб
Белодробен карцином
Бронхоскопия