Начало / Актуални теми / Реновазална хипертония – стеноза на бъбречната артерия

Реновазална хипертония – стеноза на бъбречната артерия

ное. 13, 2018

реновазална хипертония

Реновазална хипертония се разива в резултат на стеноза на бъбречната артерия, като стеснението надвишава 60 % от съдовия лумен. Обикновено е засегната едната бъбречна артерия, рядко е налице двустранна стеноза.

Какви са причините за реновазална хипертония?

Най-честите причини за стеноза на реналната (бъбречната) артерия са:

В 75 % от случаите се касае за атеросклеротична плака, стесняваща бъбречната артерия в близост до разклонението от аортата. Наблюдава се по-често при мъже над 55- годишна възраст. Възможно е пълно запушване на артерията.

 • фибромускулна дисплазия

Среща се в 20 % от случаите на реновазална хипертония. По-често са засегнати жени в млада възраст (30 г.). Промени се установяват в средната и крайна част на бъбречната артерия. Има редуване на стеснени и дилатирани участъци, които наподобяват „броеница“. Обикновено няма пълно запушване на артерията.

Други по-редки причини за реновазална хипертония са:

 • вродена хипоплазия на бъбречната артерия
 • артериит – при полиартериитис нодоза, склеродермия
 • аневризма на бъбречната артерия
 • емболия или тромбоза на реналната артерия
 • компресия на бъбречната артерия от тумор, киста, травма.

Как възниква реновазалната хипертония?

Стеснението на бъбречната артерия е причина за намален приток на кръв към засегнатия бъбрек. В резултат се активира системата ренин-ангиотензин-алдостерон и се повишава кръвното налягане.

Какви са симптомите при реновазална хипертония?

Основният симптом при реновазална хипертония е повишеното кръвно налягане. Признаци, които насочват към реновазална хипертония са:

 • хипертония в млада възраст (30 г) или след 55-годишна възраст
 • остра поява на високо кръвно налягане
 • стенотичен шум при аускултация на корема
 • понижен калий в кръвта (хипокалиемия)
 • трудно лечима артериална хипертония.

Реновазалната хипертония трябва да се разграничи от високото кръвно налягане при феохромоцитом, синдром на Кушинг, синдром на Кон и др.

Как се поставя диагнозата реновазална хипертония?

За доказване на реновазална хипертония най-голямо значение имат реновазографията (чрез контрастно рентгеново вещество се изобразяват бъбречните артерии) и дигиталната субтракционна ангиография. Може да се извърши компютърна томографска или магнитно-резонансна ангиография.

Като скринингов метод може да се проведе:

 • Каптоприлов тест

Установява се значително покачване на ренина след прием на АСЕ-инхибитора Каптоприл. Два дни преди теста се спира антихипертензивната терапия на болния. При едновременно провеждане на каптоприловия тест с бъбречна сцинтиграфия се наблюдава понижена функция на бъбрека от страната на стенозата.

 • Доплерова ехография на реналната артерия
 • Венозна урография – забавено е отделянето на контрастното вещедтво в засегнатия бъбрек.

Какво е лечението при реновазална хипертония?

При реновазална хипертония може да се проведе перкутанна транслуминална дилатация на стеснената бъбречна артерия чрез балонен катетър. Възможни усложнения са: разкъсване на артерията, тромбоза. Този метод е по-ефективен при фибромускулна дисплазия, отколкото при атеросклерозната форма.

Прилагат се и следните оперативни методи:

 • Резекция на стенотичния участък
 • Аорторенален байпас
 • Емболизация на бъбречната артерия с 96 % алкохол
 • Нефректомия (отстраняване на бъбрека) и др.