Начало / Актуални теми / Тиреотоксикоза – класификация. Видове хипертиреоидизъм

Тиреотоксикоза – класификация. Видове хипертиреоидизъм

юли 2, 2019

тиреотоксикоза

Тиреотоксикозата е патологично състояние, характеризиращо се с повишени нива на тиреоидните хормони в кръвта и тъканите. Най-често тиреотоксикозата се дължи на повишена функция на щитовидната жлеза (хипертиреоидизъм). Възможно е обаче да има тиреотоксикоза и без хипертиреоидизъм, например при екзогенен внос на щитовидни хормони.

Водещите причини за тиреотоксикоза са Базедовата болест, базедовифицираната струма и токсичния аденом.

Класификация на тиреотоксикозата

Хроничен хипертиреоидизъм

1. Автоимунен хипертиреоидизъм

Базедовата болест представлява автоимунен хипертиреоидизъм. Това е най-честата форма на хипертиреоидизъм. Боледуват по-често жени на възраст между 30 и 50 години. Заболяването възниква по-често у генетично предразположени лица, като отключващ фактор може да бъде психотравма, вирусна или бактериална инфекция.

При Базедовата блолест имунната система на организма изработва автоантитела срещу рецепторите за тиреостимулиращия хормон (TSH или още тиреотропен хормон – ТТХ) в клетките на щитовидната жлеза. Тези автоантитела, свързвайки се с рецепторите за ТТХ стимулират щитовидната жлеза да произвежда тиреоидни хормони. Нивата на щитовидните хормони в кръвта се повишават и настъпва хипертиреоидизъм.

 • Хашитоксикозис

Хашитоксикозата представлява вариант на тиреоидита на Хашимото, при който е налице хипертиреоидизъм. Среща се само в 5-10 % от болните с тиреоидит на Хашимото. При тях се откриват висок титър ТТХ рецепторни антитела, които стимулират функцията на щитовидната жлеза.

2. Автономен хипертиреоидизъм

Токсичният аденом представлява доброкачествен тумор на щитовидната жлеза. Най-често се касае за единичен възел, който е неболезнен и несраснал. Налице е автономна (независеща от ТТХ или автоимунни стимули) хиперсекреция на тиреоидни хормони. Постепенно се развива хипертиреоидизъм, като преобладават сърдечносъдовите прояви – тахикардия, ритъмни нарушения.

 • Базедовифицирана нодозна струма (токсична нодозна гуша)

Касае се за нодозна (възлеста) гуша, при която настъпва автономна хиперекреция на тиреоидни хормони от един или повече възли в жлезата.

3. Междинни форми

 • Синдром на Марин-Ленарт (Marine-Lenchart)

Това е рядка форма на хипертиреоидизъм, при която се съчетават двата механизма на хормонална хиперсекреция. Налице е автоимунно стимулиране на паренхима, при наличие на автономен възел в щитовидната жлеза.

 • Йод-индуциран хипертиреоидизъм (йод-Базедов)

При прием на йод в дози над дневните нужди може да настъпи йод-индуциран хипертиреоидизъм. Например след лечение с амиодарон или други йодсъдържащи препарати.

4. Тумори, продуциращи Тиреостимулиращ хормон (TSH)

 • Хипофизни аденоми

Някои тумори на хипофизата могат да продуцират тиреостимулиращ хормон (TSH), който от своя страна стимулира щитовидната жлеза да произвежда тиреоидни хормони и в резултат може да настъпи хипертиреоидизъм.

 • Трофобластни тумори – хориокарцином, мола хидатидоза

При пациенти с мола хидатидоза (гроздовидна бременност) или хориокарцином е възможно да има хипертиреоидни симптоми.

Преходен хипертиреоидизъм

 • Безболков (тих) тиреоидит

Безболковият (тих) тиреоидит представлява умерено възпаление на щитовидната жлеза с неизяснена етиология. Установяват се повишени титри на вирусни антитела, повишени ТАТ и МАТ. Наблюдават се леко изразени тиреотоксични прояви.

 • Постпартален тиреоидит

Постпарталният тиреоидит представлява вариант на безболковия тиреоидит. Изявява се 2-3-5 месеца след раждане. При поява на сърцебиене, изпотяване, лесна умора, хиперактивност у жени след раждане най-вероятно се касае за постпартален тиреоидит.

Тиреотоксикоза без хипертиреоидизъм

 • Подостър тиреоидит на Де Кервен

Пдострият тиреоидит на Де Кервен представлява възпаление на щитовидната жлеза с неясна етиология. Най-често възниква след прекарана вирусна инфекция на горните дихателни пътища. Настъпва деструкция на тиреоидните фоликули и постъпване на щитовидни хормони в циркулацията. Това обуславя изявата на тиреотоксична симптоматика – изпотяване, тахикардия, тремор на ръцете, топла кожа, отслабване и др.

 • Тиреоидни карциноми – диференцирани, метастатични
 • Медикаментозна тиреотоксикоза – повишен прием на тиреоидни хормони при пациенти с хипотиреоидизъм.
 • Struma ovarii Basedowificata – тератом на яйчника, съставен от щитовидна тъкан. Могат да се наблюдават тиреотоксични прояви.

Прочетете за:
Базедова болест
Токсичен аденом
Подостър безболков тиреоидит