Начало / Актуални теми / Хронично белодробно сърце – какви са причините?

Хронично белодробно сърце – какви са причините?

май 20, 2019

хронично белодробно сърце

Хронично белодробно сърце (cor pulmonale chronicum) възниква в резултат на белодробна хипертония (повишено налягане в белодробните артерии) вследствие на заболявания на белите дробове и техните съдове. Настъпва уголемяване (хипертрофия) и разширяване (дилатация) на дясната камера на сърцето, като може да се развие и дясна сърдечна недостатъчност.

Най-често боледуват мъже на възраст над 40 години. 90 % от болните страдат от хронично заболяване на белите дробове – хроничен бронхит, белодробен емфизем, бронхиална астма и др.

Какви са причините за хронично белодробно сърце?

Заболяванията, които водят до хронично белодробно сърце (ХБС) се разделят на три групи:

Заболявания на бронхите и алвеолите на белите дробове, които водят до хипоксемия – понижено съдържание на кислород в кръвта:

 • хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ)

Хроничната обструктивна белодробна болест е клинична изява на хроничен бронхит и/или белодробен емфизем. Протича с хронична кашлица, отделяне на храчки, хриптене, задух. Тя е най-честата причина за cor pulmonale (над 80 % от случаите)

 • бронхиална астма
 • белодробна фиброза при: туберкулоза, силикоза, пневмокониоза, други белодробни инфекции, бронхиектазии, кистична фиброза (муковисцидоза)
 • белодробна грануломатоза при: саркоидоза, склеродермия, лупус еритематодес, дерматомиозит
 • вродена поликистоза на белия дроб
 • белодробна резекция.

Заболявания, които пречат на нормалните движения на гръдния кош и водят до хиповентилация:

 • кифосколиоза и други деформации на гръдния кош
 • масивни плеврални сраствания
 • синдром на Пикуик (Pckwick) – има екстремно затлъстяване и алвеоларна хиповентилация
 • торакопластика
 • нервно-мускулни заболявания – синдром на Гилен-Баре, миастения гравис, двустранна диафрагмална парализа.

Заболявания на белодробните съдове:

 • първична белодробна хипертония
 • полиартериитис нодоза и други артериити на белодробната артерия
 • хроничен белодробен тромбоемболизъм
 • сърповидно-клетъчна анемия
 • притискане на белодробните артерии от тумор в медиастинума, аневризма на аортата.

Как възниква хроничното белодробно сърце?

Основна роля за възникването на хронично белодробно сърце има повишеното налягане в белодробните артерии (пулмонална хипертония). Трите основни фактора, които водят до пулмонална хипертония са: спазъм на белодробните артериоли, промени в морфологията на съдовата стена, повишена склонност към тромбообразуване.

Повишеното налягане в белодробните артерии е причина за обременяване на дясната камера на сърцето. По време на систола тя трябва да изтласка кръв в белодробната артерия срещу повишено съпротивление. В резултат дясната камера хипертрофира и дилатира, а по-късно дясното предсърдие също хипертрофира и дилатира – развива се деснокамерна сърдечна недостатъчност.

В компенсиран стадий на хронично белодробно сърце се наблюдават симптоми на основното заболяване (най-често ХОББ) и прояви на белодробна хипертония.

В декомпенсиран стадий на заболяването настъпва дихателна недостатъчност и десностранна сърдечна недостатъчност.