Начало / Актуални теми / Микробиологична диагноза на менингококи

Микробиологична диагноза на менингококи

дек. 7, 2022

микробиологична диагноза на менингококи

За доказване на менингококи се изследват следните материали: ликвор, кръв за хемокултура, назофарингеален секрет, лимфа от хеморагичен обрив.

Микробиологичната диагноза на менингококите включва следните изследвания:

Микроскопско изследване

Менингококите могат да се докажат чрез микроскопско изследване на ликвор. Взетият ликвор се центрофугира и от седимента се правят препарати, оцветени по Грам и с метиленово синьо по Льофлер. При положителна находка се виждат Грам-отрицателни бобовидни диплококи, най-често интрацелуларно в левкоцитите.

Културелно изследване

Менингококите не са устойчиви във въвншната среда и бързо се разрушават. Поради това материалът трябва незабавно да се посее на хранителна среда. Ако се налага да се транспортира, това става в термос на 37 ºС за не повече от 2 часа.

Взетият материал се посява на шоколадов или серумен агар и се инкубира за 24 – 48 ч на 37 ºС в атмосфера, съдържаща 5-10 % СО2. При съмнение за наличие на странични микроорганизми в изследвания материал посявките се правят на селективната среда на Тайер-Мартин, която съдържа ванкомицин, колистин, нистатин и триметоприм.

Изолираните чисти култури се изследват за карболитичната им активност. Менингококите разграждат глюкоза и малтоза до киселина без газ.

Определянето на серогрупата на изолирания щам се извършва чрез пробна аглутинация на предметно стъкло с груповоспецифични серуми.

Недостатък на културелното изследване е, че е твърде бавно и често е компрометирано от започнато антибиотично лечение.

Антибиограма

След като изолираният патоген се идентифицира се провежда тестване на чувствителността му към антимикробни средства.

Методи на бърза диагноза

Доказването на менингококовите антигени в ликвора може да стане чрез:

  • латекс-аглутинация
  • ко-аглутинация
  • насрещна имуноелектрофореза
  • ELISA
  • пряк или непряк имунофлуоресцентен метод.

Най-бързо и точно диагностициране на менингококите се постига чрез метода на полимеразно-верижната реакция (PCR). Предимствата на този метод са, че открива малки количества менингококова ДНК, не са необходими жизнеспособни бактерии, резултатът се получава до втория час от вземане на материала от болния.

Профилактика на менингококови инфекции

Създадени са ваксини, които съдържат пречистени капсулни полизахаридни антигени на менингококите от серогрупите А, С, Y и W-135. Те се използват за ваксиниране на рисковите групи (малки деца, ученици, студенти и войници). За профилактика на заболяванията, причинени от Neisseria meningitidis серогрупа В се използват като ваксина вътрешномембранните протеини на менингококите от тази серогрупа.

У нас имунизацията срещу менингококови инфекции е препоръчителна за лица от рисковите групи. Ваксината Нименрикс (Nimenrix) е срещу менингококи от серогрупите А, С, W-135 и Y. Може да се прилага на възрастни, юноши, деца и кърмачета на възраст над 6 седмици. Инжектира се мускулно в мишницата или бедрото.  

За краткотрайна профилактика на менингококова инфекция се прилага нормален човешки гама-глобулин.

Прочетете за:
Менингококи (Neisseria meningitidis) – морфология
Менингококови инфекции (болести, причинени от менингококи)