Начало / Актуални теми / PDW (ширина на тромбоцитно разпределение)

PDW (ширина на тромбоцитно разпределение)

ное. 22, 2023

PDW (ширина на тромбоцитно разпределение)

PDW (ширина на тромбоцитно разпределение) е кръвно изследване, което отразява променливостта в размера на тромбоцитите. Повишава се при активиране на тромбоцитите и отразява хетерогенността в морфологията на тромбоцитите.

Какво представляват тромбоцитите?

Тромбоцитите играят важна роля в процеса на съсирване на кръвта, във възпалителния процес и в имунния отговор на организма.

Тромбоцитите са фрагменти от цитоплазмата на зрели мегакариоцити, които се произвеждат в костния мозък. От един мегакариоцит се образуват над 1500-2000 тромбоцита. Те циркулират в кръвта в продължение на 7–10 дни.

Инактивираните тромбоцити в кръвта са с диаметър 2-4 μm, имат дисковидна форма и не съдържат ядро. Тяхната цитоплазма съдържа гранули, от които се освобождават множество протеини, хемокини, цитокини като интерлевкин-1β, β-тромбоглобулин, растежни фактори и други, които могат да повлияят на функцията на съдовата стена и циркулиращите имунни клетки.

При активиране, тромбоцитите променят формата си от дисковидна до сферична, за да се получи по-голяма повърхност и да се улесни агрегацията. Образуват се и псевдоподи (цитоплазмени израстъци). Така активираните тромбоцити изглеждат по-големи и PDW се повишава.

Референтни стойности на PDW (ширина на тромбоцитно разпределение)

Референтните стойности на ширината на разпределение на тромбоцитите (PDW) варират от 9,2 – 16,7 fl.   

Нормалните стойности на PDW показват, че повечето тромбоцити в кръвната проба имат еднакъв размер, докато високите стойности на PDW показват, че повечето тромбоцити имат различна големина.

Изследване на PDW

Ширината на тромбоцитно разпределение (PDW) е един от показателите, които могат да бъдат получени от изследването на ПКК (пълна кръвна картина).

Пълната кръвна картина включва показатели като брой на тромбоцитите и тромбоцитни индекси – среден обем на тромбоцитите (MPV) и ширина на разпределение на тромбоцитите (PDW).  

Тромбоцитните индекси дават допълнителна информация за тромбоцитите, за причините за тяхното повишаване (тромбоцитоза) или понижаване (тромбоцитопения).

Между MPV и PDW има пряка връзка и двата показателя обикновено се променят в една и съща посока.

Висок PDW

Повишен PDW означава по-голяма вариабилност в размера на тромбоцитите в кръвната проба. Причините за високи стойности на PDW могат да бъдат свързани с различни медицински състояния. Ето някои от тях:

 • нарушения на тромбоцитите

Състояния, при което е нарушено производството или функцията на тромбоцитите, могат да доведат до повишен PDW. Например, при имунна тромбоцитопения автоантитела атакуват и разрушават тромбоцитите. В отговор в костния мозък се повишава продукцията на мегакариоцити, които са с големи размери. Това води до повишаване на PDW.

 • нарушения на костния мозък

Болестите, засягащи костния мозък, могат да повлияят на производството и размера на тромбоцитите. Състояния като левкемия, мултиплен миелом могат да допринесат за висок PDW.

 • сърдечно-съдови заболявания
 • някои видове анемия – желязодефицитна анемия
 • възпалителни заболявания
 • сепсис
 • чернодробни заболявания – цироза
 • прием на някои медикаменти, особено тези, които засягат функцията на костния мозък или тромбоцитите.

Понижен PDW

Ниската ширина на разпределение на тромбоцитите (PDW) може да бъде свързана с различни медицински състояния. Например:

 • нарушения на костния мозък – апластична анемия
 • редки вродени нарушения, засягащи производството или функцията на тромбоцитите
 • химиотерапия, лъчетерапия, които потискат активността на костния мозък и могат да намалят производството на тромбоцити
 • възпалителни заболявания – лупус еритематодес
 • някои лекарства, като аспирин и други антитромбоцитни лекарства, могат да повлияят на функцията и размера на тромбоцитите.

Важно е да се отбележи, че изследването само на PDW не е достатъчно за диагностицирането на конкретно заболяване. Тълкуването на неговите стойности трябва да се направи съвместно с други лабораторни показатели и клиничните симптоми. 

Прочетете за:
Среден обем на тромбоцитите
Тромбоцити