Начало / Актуални теми / MPV (среден обем на тромбоцитите)

MPV (среден обем на тромбоцитите)

ное. 20, 2023

MPV (среден обем на тромбоцитите)

MPV (среден обем на тромбоцитите) е кръвно изследване, което измерва средния размер на тромбоцитите. Показва колко големи са тромбоцитите.

Тромбоцитите са безядрени клетки с размери 2-4 µm. Броят им варира от 150 до 450х109/l. Участват в съсирването на кръвта. Продължителността на живота им е средно 10-12 дни.

Тромбоцитите се произвеждат в костния мозък и се освобождават в кръвния поток. Мегакариоцитите са предшественици на тромбоцитите. Те са млади клетки с големи размери.

Повишен MPV или понижен може да се наблюдава при различни здравословни състояния и заболявания. Само резултатите от MPV обаче не са достатъчни за диагностициране на заболяване. За да се направи това, са необходими допълнителни кръвни изследвания, като например брой на тромбоцитите.

Изследването на MPV може да се проведе самостоятелно, но обикновено е част от едно от най-честите кръвни изследвания – ПКК (пълна кръвна картина).

Референтни стойности на MPV (среден обем на тромбоцитите)

Нормалните стойности на MPV (среден обем на тромбоцитите) са от 7,8 до 11,00 fl.

Висок MPV

Повишен MPV  (над 11 fl) означава, че тромбоцитите са с по-големи от средните размери. Това обикновено е знак, че в кръвта циркулират повече млади тромбоцити.

Една от най-честите причини за повишен MPV е загубата на кръв поради травма, голяма операция. В тези случаи тромбоцитите са необходими за спиране на кръвозагубата и за възстановяване на раната. В отговор костният мозък произвежда повече мегакариоцити, които са с по-големи размери и в резултат MPV се повишава.

Резултатите от MPV обикновено се тълкуват заедно с броя на тромбоцитите.

 • нисък брой на тромбоцити и висок MPV

Възниква, когато тромбоцитите се разрушават бързо (обикновено от антитела, инфекция или токсини) и костният мозък бързо произвежда тромбоцити, за да компенсира техния дефицит. Например при имунна тромбоцитопенична пурпура.

 • висок брой на тромбоцити и висок MPV

Възниква, когато костният мозък произвежда твърде много тромбоцити, обикновено поради генна мутация или рак.

 • нормален брой на тромбоцити и висок MPV

Наблюдава се при заболявания като хипертиреоидизъм или хронична миелогенна левкемия.

Повишен MPV и променлив брой на тромбоцитите може да бъде индикатор за различни състояния, като например:

 • болест на Bernard-Soulier (синдром на гигантски тромбоцити)
 • лекарства, стимулиращи костния мозък, като еритропоетин или тромбопоетин
 • сърдечни заболявания
 • захарен диабет
 • предсърдно мъждене
 • дефицит на витамин D
 • високо кръвно налягане
 • инсулт
 • прееклампсия и HELLP синдром
 • респираторни заболявания
 • сепсис.

По-големите тромбоцити са потенциално по-склонни да причинят тромботични събития. Установено е, че повишеният MPV е свързан с атеротромботични заболявания като атеросклероза, миокардна исхемия и мозъчно-съдови нарушения. Скорошни проучвания показват, че MPV може да се използва като диагностичен маркер за определени възпалителни заболявания, например болест на Бехчет, рецидивиращ афтозен стоматит.

Нисък MPV

Нисък MPV (под 8 fl) означава, че тромбоцити са с по-малки от средните размери. По-малките тромбоцити обикновено са по-стари, така че ниското MPV може да означава, че костният мозък е забавил производството на нови тромбоцити.

И тук общият брой на тромбоцитите може да помогне при тълкуване на резултатите:

 • нисък брой на тромбоцити и нисък MPV – възниква при заболявания на костния мозък, които намаляват производството на тромбоцити, като апластична анемия.
 • висок брой на тромбоцити и нисък MPV често означават инфекция, възпалителен процес или рак
 • нормален брой на тромбоцити и нисък MPV се среща често при хронична бъбречна недостатъчност.

Състоянияа, които могат да бъдат свързани с нисък MPV и променлив брой тромбоцити, включват:

 • лекарства, които потискат образуването на тромбоцити, като химиотерапевтици
 • костномозъчна хипоплазия
 • възпалителни заболявания – лупус еритематодес, ревматоиден артрит, фамилна средиземноморска треска, възпалителни заболявания на червата (болест на Crohn, улцерозен колит)
 • желязодефицитна анемия
 • ХИВ/СПИН.

Други фактори, които могат да повлияят на резултатите от MPV теста:

Средният обем на тромбоцитите може да бъде повлиян от фактори, които не са свързани със заболяване, например:

 • надморска височина

Хората, които живеят на ниска надморска височина, може да имат по-висок MPV, а тези, които живеят на голяма надморска височина, може да имат висок MPV.

 • тютюнопушенето и високите нива на глюкоза са свързани с висок MPV
 • оралните контрацептиви също се свързват с висок MPV при жените
 • някои лекарства, като статини, могат да доведат до нисък MPV.

Прочетете за:
PDW (ширина на тромбоцитно разпределение)
Тромбоцитоза
Тромбоцитопения

Последни публикации