Тромбоцити (PLТ)

юли 7, 2013

Тромбоцитите (PLТ) представляват цитоплазмени фрагменти с размер 2-3 μm. Играят роля в съсирването на кръвта.

Референтната им стойност е 130-360 х 109l.

Тромбоцитопения (понижен брой тромбоцити) се наблюдава при:

– есенциална тромбоцитопения (болест на Верлхоф);
– тромботична-тромбоцитопенична пурпура (синдром на Moschcowitz);
– хемолитико-уремичен синдром;
– хипо- и аплазия на костния мозък;
– дисеминирана интравазална коагулация (ДИК);
– хиперспленизъм;
– хемолитични анемии;
– левкемии;
– инфекциозни заболявания;
– медикаменти.

Тромбоцитоза (повишен брой тромбоцити) се наблюдава при:

– есенциална тромбоцитемия;
полицитемия вера;
– след спленектомия;
– някои тумори и др.

МРV – среден обем на тромбоцита. Референтна стойност: 7,80-11,0 fl.

Прочетете за:
Тромбоцитопения (понижен брой тромбоцити)
Тромбоцитоза (повишен брой тромбоцити)
Болести на тромбоцитите