Начало / Актуални теми / Бензодиазепини – видове, показания

Бензодиазепини – видове, показания

юли 31, 2023

бензодиазепини

Бензодиазепини се нарича група лекарства, които действат на централната нервната система. Най-често се използват за лечение на тревожност, гърчове, мускулни спазми и безсъние.

Тези лекарства са строго регулирани и се предлагат само с рецепта.

Какви фармакологични ефекти имат?

Бензодиазепините имат следните основни ефекти:

 • анксиолитичен ефект – намаляват тревожността
 • седативно-сънотворен ефект

В ниски дози бензодиазепините имат седиращо действие, а в по-високи дози имат сънотворно действие. Те намаляват времето за заспиване и увеличават продължителността на съня. За разлика от барбитуратите и другите сънотворни лекарства, бензодиазепиновите хипнотици по-малко намаляват продължителността на REM-съня (еухипнотичен ефект).

 • антиконвулсивен (противогърчов) ефект – потискат гърчовата активност в ЦНС
 • миорелаксиращ ефект – намаляват мускулния тонус. Действат на нивото на гръбначния мозък – имат централен миорелаксиращ ефект.

Представители на бензодиазепините

Най-често използваните видове бензодиазепини са:

 • Диазепам (Diazepam): Диазепам Актавис (Diazepam Actavis), Диазепам Софарма (Diazepam Sopharma)
 • Лоразепам (Lorazepam): Лорапам (Lorapam), Темелор (TEMELOR)
 • Алпразолам (Alprazolam): Алпразолам Крка (Alprazolam Krka), Мапразакс (Maprazax), Софанакс (Sophanax), Ксанакс (Xanax)
 • Бромазепам (Bromazepam): Брелакс (Brelax), Лексотан (Lexotan)
 • Клоназепам (Clonazepam): Клонарекс (Clonareks), Клонакса (Clonaxa), Клоназепам TZF (Clonazepam TZF)
 • Медазепам (Medazepam)
 • Оксазепам (Oxazepam)
 • Хлордиазепоксид (Chlordiazepoxide)
 • Хлоразепат (Clorazepate)
 • Триазолам (Triazolam)
 • Нитразепам (Nitrazepam)
 • Темазепам (Temazepam)
 • Флуразепам (Flurazepam)
 • Празепам (Prazepam)
 • Тетразепам (Tetrazepam).

Показания за приложение на бензодиазепини

Бензодиазепини се прилагат в следните случаи:

 • за краткотрайно лечение на тревожни разстройства – генерализирано тревожно разстройство, ситуационни тревожни разстройства, паническо разстройство, социално тревожно разстройство
 • за лечение на безсъние (инсомния) – прилагат се тиазолам, нитразепам, темазепам.
 • при гърчове – клоназепам се използва при миоклонични гърчове и абсанси. При епилептичен статус се прилага венозно диазепам или лоразепам.
 • за премедикация при хирургична операция или краткотрайни ендоскопски изследвания, например бронхоскопия, гастроскопия.
 • при заболявания, протичащи със спастичност на скелетните мускули (церебрална парализа, множествена склероза, инсулт).

Фармакокинетични особености

Обикновено бензодиазепините се прилагат перорално. Диазепам, алпразолам и бромазепам се резорбират бързо в стомашно-чревния тракт. Някои бензодиазепини (диазепам, хлордиазепоксид, лоразепам, мидазолам) могат да се прилагат и парентерално. Лоразепам и мидазобам се резорбират добре след интрамускулно въвеждане.

Бензодиазепините преминават плацентата и се секретират в кърмата.

В черния дроб повечето бензодиазепини се метаболизират, при което се образуват един или няколко активни метаболити.

Според плазмения полуживот се различават три групи бензодиазепини:

 • с кратко действие (t1/2 < 5 h) – мидазолам, триазолам
 • с междинно действие (t1/2 5-24 h) – алпразолам, клоназепам, лоразепам, темазепам
 • с дълго действие (t1/2 >24 h) – хлордиазепоксид, хлоразепат, диазепам, флуразепам, празепам.

Механизъм на действие

Бензодиазепините засилват потискащото действие на гама-аминомаслената киселина (ГАМК) върху централната нервна система като се свързват със специфичен бензодиазепинов рецептор.

Свързването не бензодиазепиновите препарати с бензодиазепиновите рецептори води до повишена проницаемост на хлорни аниони през хлорния канал и предизвиква хиперполяризация на клетъчната мембрана.

Бензодиазепинови рецептори има в редица области на мозъка като таламус, личбична система и церебрален кортекс

Нежелани лекарствени реакции на бензодиазепини

Бензодиазепините могат да предизвикат следните странични ефекти:

 • сънливост
 • обърканост
 • дневна седация
 • нарушена координация
 • антероградна амнезия – невъзможност за запомняне на случващото се по време на действие на препарата
 • мускулна слабост
 • забавени реакции
 • неясно виждане.

Постепенно се развива толерантност към седативно-сънотворния и противогърчовия ефект на бензодиазепините. При продължително лечение с тези препарати се развива лекарствена зависимост, затова рязкото им спиране е нежелателно.

При предозиране на бензодиазепините и развитие на бензодиазепинова интоксикация се наблюдават следните симптоми на отравяне:

 • мускулна слабост
 • сомнолентност
 • атаксия
 • неразчленен говор
 • летаргия
 • разширени зеници
 • кома и потискане на дишането настъпва при тежка интоксикация.

Лечението на бензодиазепинова интоксикация включва: дихателна реанимация, стомашна промивка с активен въглен и прилагане на специфичен антидот, например флумазенил (анексат), който е конкурентен антагонист на бензодиазепиновите рецептори.

Прочетете за:
Анксиолитици – лекарства при тревожност