Начало / Актуални теми / Повишена алкална фосфатаза (АФ, ALP)

Повишена алкална фосфатаза (АФ, ALP)

окт. 3, 2023

повишена алкална фосфатаза

Повишена алкална фосфатаза (АФ, ALP) в серума може да се установи при множество здравословни състояния, включително чернодробни заболявания, костни нарушения, хронично бъбречно заболяване, някои злокачествени тумори, бременност и др.

Какво представлява алкалната фосфатаза?

Алкалната фосфатаза представлява ензим, който катализира хидролизата на органични фосфатни естери. Цинкът и магнезият са важни кофактори на този ензим.

Алкалната фосфатаза се намира във външния слой на клетъчната мембрана. Под действието на специфична фосфолипаза се освобождава в серума.

АФ присъства в много тъкани – черен дроб, кости, чревна лигавица, плацента, бъбреци и др. Над 80 % от алкалната фосфатаза в серума се освобождава от черния дроб и костите и в малки количества от червата.

В зависимост от това от коя тъкан произхождат съществуват различни изоензими на алкалната фосфатаза. Четирите основни изоензимни фракции са: чернодробна, костна, чревна и плацентарна алкална фосфатаза.

Какви са нормалните стойности на алкалната фосфатаза в кръвта?

Нивата на серумната алкална фосфатаза варират в зависимост от възрастта. Високи нива има по време на детството и пубертета поради растежа на костите.

Във възрастовата група от 15 до 50 години стойностите на серумната алкална фосфатаза се понижават. В напреднала възраст стойностите отново се повишават.

През третия триместър на бременността алкалната фосфатаза е висока, тъй като се продуцира от плацентата.

Референтните стойности на алкалната фосфатаза в серума са до 140 U/l, но могат да варират в различните лаборатории.

Серумните нива на ALP се влияят от много лекарства, физически състояния, прием на храна, тютюнопушене, прием на алкохол. Лекарства, които понижават серумната АФ са например: антикоагуланти, клофибрат, азатиоприн, орални контрацептиви и др.

Верапамилът повишава серумната ALP при пациенти с хипертония. Всички лекарства, които увреждат черния дроб също повишават нивото на АФ в серума.

Кои са главните причини за повишена алкална фосфатаза?

Високите нива на алкална фосфатаза (ALP) най-често се дължат на чернодробен проблем или костно заболяване. При чернодробни заболявания се повишава чернодробната фосфатаза, а при  костните нарушения се повишава костната фосфтаза. Изследването на серумната АФ обаче не показва кой тип ALP е повишен. Необходими са допълнителни тестове за установяване на точния изоензим. Тези тестове могат да включват:

 • ALP изоензимен тест – показва кой вид ALP е повишен. Този тест обаче не навсякъде е достъпен.
 • изследване на другите чернодробни ензими (ГГТ, АСАТ, АЛАТ) – ако те също са високи, тогава повишената АФ е вероятно да се дължи на проблем в черния дроб. Ако другите чернодробните ензими са нормални, то високата АФ вероятно се дължи на костно заболяване или друг проблем.

Високите нива на алкална фосфатаза от черния дроб може да са признак на:

 • холестаза – застой на жлъчка поради запушване на жлъчните пътища

Значително повишение (над четири пъти над горната граница на нормата) на серумната алкална фосфатаза се наблюдава при до 75% от пациентите с холестаза (интрахепатална или екстрахепатална).

Много причини могат до доведат до холестаза, включително:
– тумори, причиняващи обструкция на жлъчните пътища, например рак на жлъчния мехур, рак на жлъчните пътища, рак на главата на панкреаса
– чернодробни метастази
– холедохолитиаза – камъни в жлъчните пътища
– билиарна атрезия
– билиарна стриктура – стесняване на жлъчните пътища, например при склерозиращ холангит, първичен билиарен холангит
– бременност – интрахепатална холестаза на бременността.

Умерено повишаване (до четири пъти над горната граница на нормата) на серумната алкална фосфатаза може да възникне при различни състояния, засягащи черния дроб, включително:

 • цироза на черния дроб
 • хепатит – вирусен хепатит, алкохолен хепатит
 • увреждане на черния дроб от медикаменти
 • инфилтративно чернодробно заболяване – саркоидоза, амилоидоза, туберкулоза
 • застойна сърдечна недостатъчност.

Пациентите със СПИН също могат да имат повишена АФ поради заболявания на жлъчните пътища от опортюнистични инфекции като цитомегаловирус, криптоспоридиоза или поради грануломатозно засягане на черния дроб от туберкулоза.

Високите нива на алкална фосфатаза от костите могже да са признак на:

 • болест на Пейджет
 • остеомиелит
 • рахит
 • остеомалация
 • зарастващи костни фрактури
 • костни метастази
 • рак на костите – остеогенен сарком
 • първичен хиперпаратиреоидизъм със засягане на костите.

Умерено високи нива на ALP може да са признак на други състояния, като:

 • лимфом на Ходжкин – секретира изоензима на Regan
 • чревни инфекции
 • перитонит
 • миелоидна метаплазия.

Често не са необходими допълнителни тестове при пациенти, които имат само леко повишение на серумната алкална фосфатаза (по-малко от 50% повишение). Такива пациенти могат да бъдат наблюдавани клинично с периодично проследяване на чернодробните ензими.

Прочетете за:
Чернодробни изследвания