Начало / Актуални теми / Противовирусни лекарства – класификация

Противовирусни лекарства – класификация

мар. 2, 2023

противовирусни лекарства

За лечение на вирусните инфекции се използват противовирусни лекарства. Те са насочени главно към 4 групи вируси: херпесни вируси (HSV, VZV, CMV), хепатитни вируси (HBV, HCV), грипни вируси и ХИВ вируса.

Антивирусните лекарства имат следните основни цели:

 • да инхибират захващането или проникването на вируса в клетката гостоприемник
 • да инхибират синтеза на вирусната ДНК или РНК
 • да инхибират свърването на вирусните протеини и освобождаването на вируси.

Лечението на вирусната инфекция трябва да започне възможно най-рано от появата на симптомите, за да се спре репликацията на вируса.

Класификация на основните противовирусни лекарства

Според механизма на действие се различават следните видове противовирусни лекарства:

Противогрипни лекарства

Лекарства, потискащи грипен вирус А

 • Rimantadine (Remantadin, Rimantadine Ozon)
 • Amantadine (PK-Merz)

Амантадин и Римантадин инхибират ДНК репликацията на грипния вирус А, чрез блокиране на вирусния М2 протеин йонен канал. Използват се за лечение и за профилактика на грип.

Лекарства, потискащи грипните вируси А и В (невраминидазни инхибитори)

 • Oseltamivir (Tamiflu)
 • Zanamivir (Relenza)

Оселтамивир и Занамивир са инхибитори на невраминидазата, ензим, който подпомага освобождаването на новообразуваните вируси от епителните клетки. Невраминидазните инхибитори са неефективни при вече инфектирани клетки, те ограничават разпространението на грипните вируси А и В към неинфектирани клетки.

Противохерпесни лекарства

Лекарствата, потискащи херпесните вируси биват:

Нуклеозидни аналози:

 • Aciclovir (Acic, Acyclostad, Medovir, Zovirax)
 • Famciclovir (Famvir)
 • Penciclovir (Fenivir)
 • Valaciclovir (Valtrex)
 • Brivudine (Brivir)
 • Ribavirine (Copegus).

Нуклеозидните аналози инхибират ензима обратна транскриптаза (ДНК-полимераза).

Индуктори на синтеза на интерферон:

 • Cycloferon
 • Tromantadine (Veru-Merz)

Нуклеозидните аналози и индукторите на синтеза на интерферона са активни срещу Херпес симплекс вируса (HSV) и вируса на варицела зостер (VZV).

Гуазинови аналози:

 • Ganciclovir
 • Valganciclovir

Гуазиновите аналози са активни срещу цитомегаловируса (CMV).

Инхибитори на ДНК полимеразата и обратната транскриптаза:

 • Foscarnet

Ефективни са срещу резистентни HSV, VZV и CMV.

Лекарства, потискащи хепатитните вируси:

Интерферони (IFNs):

 • Interferon α
 • Interferon α-2a
 • Interferon α-2b
 • Interferon β
 • Interferon γ
 • Peginterferon α-2a
 • Peginterferon α-2b

Интерфероните представляват гликопротеини, които се секретират от вирус-инфектирани клетки – левкоцити, фибробласти, лимфоцити. Те активират имунните клетки (натурални килърни клетки, макрофаги), повишават разпознаването на инфекцията от Т-лимфоцитите. Имат още имуностимулиращ, антипролиферативен, противотуморен и други ефекти. 

Лекарства, активни срещу вируса на хепатит В (HBV):

 • Adefovir
 • Entecavir
 • Tenofovir
 • Lamivudine
 • Telbivudin
 • Interferon α (Multiferon)
 • Interferon α-2a (Roferon- A)
 • Interferon α-2b (Realderon)
 • Peginterferon α-2a (Pegasys)

Лекарства, активни срещу вируса на хепатит С (HСV):

 • Sofosbuvir
 • Velpatasvir
 • Dalcatasvir

Неселективни противовирусни лекарства

Те повишават резистентността на организма към вируси

Индуктори на синтеза на интерферони

 • Arbidol
 • Poludan
 • Neovir (Cridanimod)
 • Cycloferon

Имуномодулатори

 • Imunofan
 • Licopid
 • Levamisole
 • Inosine pranobex (Isoprinosine)
 • Ribomunyl
 • Esberitox
 • Respivax.

Антиретровирусни лекарства

Лекарствата за лечение на ХИВ инфекция се наричат антиретровирусни, тъй като ХИВ вируса се отнася към групата на ретровирусите.

Съществуват няколко класа антиретровирусни лекарства в зависимост от това с кой протеин (ензим) на ХИВ вируса си взаимодействат.

Нуклеозидни инхибитори на обратната транскриптаза

 • Zidovudine (AZT, Retrovir)
 • Didanosine (Videx)
 • Zalcitabine
 • Stavudine (Zerit)
 • Lamivudine (Epivir)
 • Abacavir (Ziagen)
 • Emtricitabine (Emtriva)

Нуклеотидни инхибитори на обратната транскриптаза

 • Tenofovir fumarate (Viread)
 • Tenofovir alaphenamide (Descovy)

Ненуклеозидни инхибитори на обратната транскриптаза

 • Nevirapine (Viramune)
 • Efavirenz (Sustiva)
 • Delavirifine (Rescriptor)

Протеазни инхибитори

 • Indinavir (Crixivan)
 • Nelfinavir (Viracept)
 • Saquinavir (Invirase)
 • Amprenavir (Agenerase)
 • Комбиниран препарат: Lopinavir и Ritonavir (Kaletra)
 • Atazanavir (Reyataz)

Интегразни инхибитори

 • Reltegravir (Isentress)

Фузионни инхибитори

 • Enfuvirtide ( Fuzeon)

Корецепторни инхибитори

 • Maraviroc (Celsentri).

Прочетете за:
Херпесни вируси
Грипен вирус