Начало / Актуални теми / СУЕ – изследване при възпаление

СУЕ – изследване при възпаление

сеп. 4, 2023

СУЕ

СУЕ (скорост на утаяване на еритроцитите) е неспецифично скринингово изследване при възпалителни заболявания.

Какво представлява СУЕ?

Скоростта, с която еритроцитите се утаяват, когато антикоагулирана венозна кръв се остави да престои за 1 час във вертикална епруветка, се нарича скорост на утаяване на еритроцитите.

За измерване на СУЕ се използва основно методът на Westergren. Смесват се 3,2 % натрев цитрат и венозна кръв (в съотношение 1:5) и се изливат в епруветка от 200 mm. Оставя се да престои за един час. Червените кръвни клетки бавно падат (утаяват се) на дъното на епруветката под влияние на гравитацията. В горната част на епруветката остава прозрачна течност с цвят на слама. Тази бистра течност е плазма, частта от кръвта, която остава след като червените кръвни клетки и други клетъчни компоненти се утаят на дъното на епруветката.

Стойността на СУЕ се определя от височината на стълба плазма в горната част на епруветката. Резултатът се отчита след един час в милиметри на час (mm/h).

Кои фактори оказват влияние върху СУЕ?

СУЕ се влияе от следните фактори:

 • еритроцити – наличие на големи еритроцити, на пойкилоцити (еритроцити с неправилна форма)
 • повишени плазмени протеини – фибриноген, С-реактивен протеин, алфа-1 антитрипсин, хаптоглобин, протромбин, плазминоген.

При наличие на възпалителен процес скоростта на утаяване на еритроцитите е ускорена. Причината за това е, че при възпаление се повишава фибриногена и други плазмени протеини, което кара еритроцитите да слепват помежду си и да образуват бучки. Тези бучки са по-тежки и по-бързо падат на дъното на епруветката.

Колкото по-бързо се утаяват еритроцитите, толкова по-висока е стойността на СУЕ и толкова по-вероятно е да има възпаление.

Референтни стойности след 1-ия час в mm:

Нормалните стойности на СУЕ, получени по метода на Westergreen, са както следва:

мъже до 50 г:      до 15 mm/h       жени до 50 г:    до 20 mm/h
мъже над 50 г:    до 20 mm/h       жени над 50 г:  до 30 mm/h

Физиологични причини за повишена скорост на утаяване на еритроцитите:

Скоростта на утаяване на еритроцитите може да бъде леко ускорена при следните състояния:

 • по-напреднала възраст
 • женски пол – жените имат малко по-високо СУЕ, в сравнение с мъжете
 • менструация
 • бременност – след 4 г.с. СУЕ се ускорява, като достига максимална стойност в първата седмица след раждането (около 55 mm/h). Основната причина е повишеното ниво на фибриноген.

Приемът на някои медикаменти също може да окаже влияние върху скоростта на утаяване на еритроцитите. Например приемът на кортикостероиди, нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС), статини могат да причинят фалшиво по-ниски стойности на СУЕ. Докато приемът на хормонални контрацептиви може да доведе до фалшиво по-високи стойности на СУЕ.

Кога се изследва СУЕ?

Скоростта на утаяване на еритроцитите се изследва при съмнение за наличие на възпалителен процес. Това е неспецифичен тест, тъй като не диагностицира конкретно заболяване, а добавя информация за наличие на възпаление. Ето защо този тест рядко се провежда самостоятелно. Обикновено се съчетава с други изследвания, като например С- реактивен протеин и пълна кръвна картина.

Използва се като скринингов тест при пациенти с необяснима температура, болки в ставите, внезапно отслабване, гастроинтестинални симптоми (диария, кръв в изпражненията) или други неясни симптоми с неизвестен произход.

Изследването на СУЕ може да помогне при диагностициране на множество заболявания, а също и за проследяването на вече диагностицирано заболяване, например:

 • възпалителни заболявания – инфекциозни и неинфекциозни
 • автоимунни заболявания – лупус еритематодес, ревматоиден артрит
 • някои видове тумори – лимфоми, мултиплен миелом
 • бъбречни заболявания – нефрозен синдром
 • заболявания на щитовидната жлеза
 • кръвни заболявания – анемии, левкемии, плазмоцитом, макроглобулинемия на Waldenström и др.

Стойности, които са по-високи от 100 mm/h, показват наличие на активно заболяване, като например рак, темпорален артериит или сърдечно-съдово заболяване.

Необичайно ниските стойности са близки до 0 mm/h. Състояния, при които може да има ниско СУЕ са например:

 • застойна сърдечна недостатъчност
 • хипофибриногенемия
 • хипопротеинемия при някои бъбречни или чернодробни заболявания
 • полицитемия вера
 • съпровидно-клетъчна анемия и др.

Прочетете за:
Високо СУЕ