Начало / Актуални теми / Видове гуша – токсична, нетоксична, дифузна, нодозна

Видове гуша – токсична, нетоксична, дифузна, нодозна

окт. 17, 2022

видове гуша

Гуша се нарича състоянието, при което щитовидната жлеза е увеличена. Представя се като подутина на шията, която може да достигне големи размери. Може да причини затруднено преглъщане и дишане.

Какви видове гуша има?

Гушата може да бъде класифицирана по различни признаци.

В зависимост от причината за възникване се различават:

Ендемична гуша (struma endemica)

Ендемичната гуша представлява разрастване на паренхима на щитовидната жлеза като компенсаторна реакция на организма към намаленото количество на постъпващия йод.

Среща се главно в планински и полупланински райони, в които има йоден дефицит.

В миналото честотата на ендемичната гуша е била много висока. След въвеждане на задължителната йодна профилактика гушавостта в ендемичните райони е намаляла значително.

Ендемичната гуша се наблюдава два пъти по-често у жените. Засяга всички възрасти, но най-често възрастта между 15 и 30 години.  

Основната причина за развитието на ендемична гуша е йодният дефицит. Поради недостиг на йод се нарушава продукцията на щитовидни хормони, предимно на Т4. Това води до повишаване на секрецията на тиреостимулиращ хормон (TSH) от хипофизата. В резултат настъпва хипертрофия и хиперплазия на тиреоцитите.

Роля в струмигенезата имат и някои допълнителни екзогенни фактори, например: намален прием на белтъци, продължителна употреба на храни със струмигенен ефект (зеле, ряпа, карфиол), наличие на някои вещества в почвата (флуор, манган, нитрати, тиоцианати), прием на някои медикаменти (напр. литиеви соли).

Обикновено ендемичната струма е еутиреоидна. Чрез по-голям обем на жлезата се постига т. нар Т3- еутиреоидизъм. Съотношението между Т4 и Т3 е в полза на Т3. Това компенсаторно състояние е неустойчиво и лесно може да се наруши. При тежък йоден дефицит може да настъпи лек хипотиреоидизъм с нискогранични стойности на Т3 и Т4 и повишен TSH.

Спорадична гуша

Спорадишната гуша представлява хиперплазия на щитовидната жлеза, която възниква и в райони, където липсва йоден дефицит.

Спорадичната гуша се дължи на различни ендогенни нарушения, които се съчетават с екзогенни фактори.

Към ендогенните фактори се отнасят:

 • ендогенни нарушения на йодния метаболизъм
 • вроден дефект в синтеза на щитовидни хормони – най-често поради ензимен дефицит
 • генетични фактори
 • автоимунни нарушения – доказани са автоантитела, които стимулират хиперплазията на щитовидната жлеза без да променят функцията й.

Към екзогенните фактори се отнасят:

 • вещества, които инхибират натрупването на йод в жлезата – тиоцианати, перхлорат, литиеви соли и др.
 • вещества инхибиращи синтеза н щитовидни хормони – тиурея, тиоурацил, анилини и др.
 • естествени струмигени – зеле, ряпа, цвекло, соя и др.
 • радиация.

В резултат от съчетанието на ендогенни и екзогенни фактори се нарушава синтеза на тиреоидни хормони. По типа на обратната връзка се повишава секрецията на TSH от хипофизата и в резултат нараства паренхима на жлезата.

Според нивото на щитовидните хормони се различават:

Токсична гуша

Гушата се описва като „токсична“, когато е свързана с хипертиреоидизъм. Щитовидната жлеза е увеличена и произвежда твърде много тиреоидни хормони.

Нетоксична гуша

При нетоксична гуша щитовидната жлеза е увеличена, но нивата на тиреоидните хормони са нормални. Налице е еутиреоидно състояние. Пациентите нямат хипертиреоидизъм или хипотиреоидизъм.

Според вида на хиперплазията се различават следните видове гуша:

Дифузна струма

В ранната фаза хиперплазията на щитовидната жлеза е дифузна. Щитовидната жлеза е гладка, подвижна, неболезнена, с мекоеластична консистенция.

Хипарплазията обикновено обхваща цялата жлеза, но се среща и увеличение само на единия лоб или само на истмуса. 

Нодозна струма

В по-късните фази сред непроменения епител се формират един или повече възли с различна големина и плътност. При наличие на множество възли се говори за мултинодозна или полинодозна струма. Повърхността на жлезата е неравна поради възлите в нея.   

Смесена струма

При смесената струма са налице хиперплазия и възли.

Други видове гуша са:

Според локализацията:

 • гуша на обичайното си място
 • ектопична гуша – ретростернална, субмандибуларна, сублингвална (под езика), ретротрахеална, ретроезофагеална, ретрофарингеална.

Според времето на възникване:

 • вродена гуша – наблюдава се в тежки ендемични райони
 • придобита гуша.

Според степента на хиперплазия:

 • I степен – щитовидната жлеза се вижда при изпъване на шията назад
 • II степен – гушата се вижда при обичайна позиция на шията
 • III степен – гушата е с големи размери и деформира шията.

При високостепенна струма могат да възникнат редица компресивни прояви – затруднено преглъщане, кашлица, задух, подпухване и посиняване на лицето поради венозен застой.

Прочетете за:
Ендемична гуша
Спорадична гуша