Начало / Актуални теми / Вклиняване на мозъка (херниране на мозъка)

Вклиняване на мозъка (херниране на мозъка)

окт. 27, 2022

вклиняване на мозъка

Значителното повишаване на вътречерепното налягане може да предизвика херниране (вклиняване) на някои мозъчни структури в естествените отвори на черепа – под falx cerebri, през tentorium cerebelli или през foramen magnum.

Мозъчното вклиняване изисква ранна диагностика и бързо лечение, за да се предотврати фатален изход.

Има много фактори, които могат да предразположат към повишено вътречерепно налягане и херниране на мозъка. Такива са например: мозъчен тумор, абсцес, киста, хематом, травма и др.

Вклиняването на мозъка може да доведе до неговото увреждане, до притискане на краниалните нерви и съдове или запушване на нормалната циркулация на ликвора.

Какви видове вклиняване на мозъка има?

В зависимост от отвора, през който се извършва хернирането на мозъка се различават:

Субфалксово вклиняване

Субфалксово херниране се наблюдава най-често при едностранни челни тумори, при които е възможно цингуларната гънка (gyrus cinguli) да се вмъкне под долния край на falx cerebri. Това е най-често срещаният тип мозъчна херния.

Често липсват симптоми, но при компресия на предната мозъчна артерия (a. cerebri anterior) се появяват неврологични симптоми – контралатерална хемипареза предимно за долния крайник, тазоворезервоарни нарушения, гърчове и кома.

Тонзиларно малкомозъчно вклиняване

Получава се херниране на малкомозъчните тонзили в големия тилен отвор (foramen occipitale magnum). В резултат на това се притиска продълговатия мозък. Развива се главоболие, вратна ригидност, нарушение на съзнанието, на дихателната и сърдечната дейност с фатален изход.

Вклиняване на малкомозъчните тонзили се наблюдава често при тумори в задната черепна ямка, мозъчен оток и др.

Транстенториално (темпорално) вклиняване – бива два вида:

  • транстенториално десцендентно темпорално вклиняване – бива латерално и централно

Латерално транстенториално херниране се наблюдава при тумори, големи кръвоизливи, абсцеси в темпоралната ямка. При него медиалния край на темпоралния лоб uncus gyri hippocampi се вмъква под ръба на tentorium cerebelli и притиска средния мозък. Установява се: ипсилатерална лезия на n. oculomotorius, зеницата е разширена и нереагираща, контралатерална хемипареза, тонични гърчове, мозъчен инфаркт в тилната област, поради компресия на задната мозъчна артерия, нарушение на съзнанието и възможен фатален изход.

При централно транстенториално херниране е налице спускане на междинния мозък, средния мозък и моста през тенториалния хиатус. Притискат се структурите на междинния мозък и мозъчния ствол. Наблюдават се симетрично разширени и неподвижни зеници, промяна на дишането от тип Cheyne-Stokes към нерегулярно по честота и амплитуда, нарушаване на съзнанието.

  • транстенториално асцендентно вклиняване

При него части от малкия мозък се вклиняват в incisura tentorii. Среща се рядко при тумори в задната черепна ямка. Развива се оклузивна хидроцефалия, лезия на n. oculomotorius, погледни парализи във вертикална посока и др.

Прочетете за:
Симптоми на повишено интракраниално налягане