хипоксия

юли 15, 2013

Хипоксия – понижено съдържание на кислоро­д в тъканите.

на латински език: hypoxia.
на английски език: hypoxia.