стреме

ян. 19, 2014

Стремеедна от трите слухови костици (чукче, наковалня и стреме), които се разполагат в тъпанчевата кухина. Има форма на стреме и се състои от:

  • малка главичка (capitulum stapedis) – има ставна повърхност за съчленяване с processus lenticularis на наковалнята. За главата на стремето се залавя m. stapedius. При съкращението на този мускул се размества плочката на стремето в преддверното прозорче.
  • шийка (collum stapedis).
  • предно краче (crus anterius) – то е по-късо, по-тънко и по-слабо извито от задното кръче;
  • задно краче (crus posterius) – то е по-изкривено;
  • плочка (основа) – basis stapedis – краищата на двете крачета се свързват помежду си с плочка. Тя заляга в преддверното прозорче, като се закрепва чрез съединителнотъканни влакна – lig. anulare stapedis.

Стремето приема звуковите вълни от наковалнята и ги предава на преддверното прозорче.

При отосклероза се натрупва костна тъкан около стремето и то става неподвижно. Нарушава се предаването на звуковите вълни към вътрешното ухо и се стига до глухота.

Стремето е най-малката и най-леката кост в човешкото тяло.

на латински език: stapes.
на английски език: stapes.

Прочетете за:
Слухови костици
Отосклероза