Начало / Процедури / Тонометрия

Тонометрия

юни 18, 2014

Тонометрия представлява диагностичен тест за измерване на вътреочното налягане и отчитане съпротивлението на роговицата спрямо приложено налягане. Извършва се с помощта на тонометър и се измерва в mmHg (милиметри живачен стълб). За златен стандарт е приета апланационната тонометрия по Голдман. Прилагат се също тонометър на Паскал, Дайтон, Шиотц, безконтактни тонометри и др.

Показания за тонометрия:

 • Изследването има водеща роля в диагностиката и проследяването на ефекта от провежданото лечение при глаукома. Глаукомата е очно заболяване, водещо до необратима и постепенна загуба на зрението, поради увреждане на зрителния нерв от повишеното вътреочно налягане.
 • Тонометрия може да бъде извършена и като част от рутинен профилактичен преглед.

Противопоказания за тонометрия:

Тестът се извършва трудно и дава неточни резултати в следните случаи:

 • Очна инфекция. Повишава се риска от увреждане на роговицата по време на изследването.
 • Много силно изявено късогледство, неправилна или атипична форма на роговицата
 • Наскоро проведена операция на окото, лазерна рефрактивна хирургия.

Метод на извършване:

Предварителна подготовка: препоръчително е да не се приема алкохол 12 часа преди изследването, за по-точни резултати да се приемат не повече от 500 мл течности 4 часа преди теста. Контактни лещи се свалят 2 часа преди теста, носят се очилата в периода непосредствено преди и след изследването. По време на теста е необходимо пациентът да остане неподвижен, да не движи очите, да се старае да не мига често или да присвива очите.

Съществуват две големи групи тонометрия:

 • Безконтактна – изследването се извършва без да се докосва окото на пациента
 • Контактна – поставят се капки локален анестетик, до очната повърхност се допира специален инструмент, с който се измерват стойностите на налягането.

Методите, по които може да бъде извършено изследването, са следните:

 • Апланационна тонометрия по Голдман – поставя се локален анестетик, така че дискомфортът от допира на тонометъра да е минимален. В окото се аплицират капки с контраст (флуоресцеин) или се докосва лентичка, напоена с контраст. Това улеснява визуализацията на роговицата. Изследването се извършва с микроскоп. Пациентът поставя брадичката си на специална подложка, така че главата да остане фиксирана неподвижно по време на измерването. Окото се осветява с ярка светлина, накрайникът на тонометъра докосва нежно роговицата, измерва се съпротивлението, което оказва роговицата на натиска на тонометъра.
 • Електронна тонометрия – поставя се капкова локална анестезия. Погледът се фиксира напред или леко надолу. Сондата на тонометъра внимателно се допира до предната повърхност на роговицата, чува се щракване щом измерването е извършено. Провежда се неколкократно за всяко око за получаване на по-точни данни. Тонометърът изчислява автоматично средната стойност от проведените измервания, която се изписва на екрана.
  Очите не трябва да се дразнят и търкат в следващите 30 минути до отминаване на ефекта от анестезията.
 • Безконтактна (пневмотонометрия) – извършва се без анестетик. Брадичката се фиксира на стойка срещу апарата, за кратко се насочва въздушна струя към роговицата на окото. Чува се характерен шум и се усеща нежно налягане. Тонометърът измерва вътреочното налягане като отчита промяната в отразената от роговицата светлина след въздействието с въздушната струя. Измерването може да се извърши неколкократно за всяко око.

Резултати:

 • Референтните стойности на вътреочното налягане са от 10 до 21 mmHg. Обикновено те варират при различните хора, като са по-високи сутрин след ставне от сън. Жените имат обичайно по-високи стойности на вътреочното налягане от мъжете, стойностите нарастват с възрастта.
 • При стойности над 21mmHg рискът от развитие на глаукома е висок. По-често засегнати от заболяването са жените.
 • Тъй като измерените стойности могат да варират в различните часове на денонощието, при съмнение за глаукома наред с тонометрията се извършват и други изследвания – офталмоскопия, периметрия.
 • Резултатите от тонометрията могат да се повлиаят от дебелината на роговицата. Колкото по-дебела е корнеята, толкова по-високи са получените стойности на вътреочното налягане. Пахиметрията е метод за измерване дебелината на роговицата, може да се извърши преди тонометрия.

Усложнения:

Вероятността за усложнения е минимална. Възможни са следните прояви:

 • Усещане за дискомфорт и слабо раздразнение в очите, което обичайно отшумява в рамките на 24 часа.
 • Одраскване на роговицата, което също заздравява за 1-2 дни. Търкането и дразненето на очите след тонометрията повишава риска от одраскване на корнеята
 • Развитие на инфекция или алергична реакция към прилаганите анестетични капки.

Автор: д-р Д. Илев

Прочетете за:
Високо очно налягане – какви са причините
Повишено вътреочно налягане
Глаукома – видове