Начало / Симптоми / Хипонатриемия (понижен натрий)

Хипонатриемия (понижен натрий)

окт. 13, 2015

Хипонатриемията е състояние, което се характеризира със спад в нивото на серумния натрий под 135mmol/l. Натрият има водеща роля в реализирането на редица физиологични процеси в организма:
• Водно-солевата обмяна
• Поддържане на артериалното налягане
• Функциите на нервната система.

В зависимост от клиничното протичане хипонатриемията бива:
• Остра – бързо настъпваща, в рамките на минути или часове
• Хронична – развива се по-бавно във времето (дни, седмици) и организмът има възможност да се адаптира, включвайки известни компенсаторни механизми.

Според обемния статус хипонатриемията може да бъде:

 • Еуволемична
  – увеличава се обемът на вода в организма, а стойностите на натрия не се променят
 • Хиповолемична
  – едновременно понижаване на нивата на натрий и вода в организма поради повишена загуба на вода и електролити от гастроинтестиналния тракт и бъбреците
 • Хиперволемична
  – едновременно повишаване обема на водата и концентрацията на серумния натрий, развива се най-често вследствие на цироза и застойна сърдечна недостатъчност.

В зависимост от промените в ефективния осмоларитет на телесни течности хипонатриемията бива:

 • Хипотонична (при серумен осмоларитет < 280 mosm/kg) – тя може да се причини от:
  – Екстраренална загуба на натрий – при диария, повръщане, дехидратация
  – Ренална загуба на натрий – вследствие на недоимък на минералкортикоиди, прием на ACE инхибитори, диуретици.
 • Хипертонична (при серумен осмоларитет > 290 mosm/kg) – развива при хипергликемия, прием на медикаменти, съдържащи глицерол, малтоза, сорбитол, манитол
 • Изотонична (при нормален серумен осмоларитет) – среща се при хиперлипидемия, хиперлипопротеинемия.

Клинично хипонатриемията се проявява със следната симптоматика:
• Главоболие
• Гадене, повръщане
• Сънливост
• Объркване
• Слабост
• Лесна уморяемост
• Мускулни крампи

Причините за развитие на хипонатриемия включват:
Еуволемична хипонатриемия
• Хипергликемия
• Някои медикаменти – манитол
• Хипотиреоидизъм
• Синдром на неадекватна секреция на антидиуретичен хормон (АДХ) от хипофизата

Хиповолемична хипонатриемия
• Сърдечна недостатъчност
Хронична бъбречна недостатъчност
• Болест на Адисон
• Първичен хипералдостеронизъм

Хиперволемична хипонатриемия
• Лечение с диуретици
• Чернодробна цироза
• Застойна сърдечна недостатъчност.

Последни публикации