Начало / Заболявания и състояния / Хирургия / Тумори и кисти на слезката

Тумори и кисти на слезката

ян. 23, 2017

Определение и класификация: Туморните новообразувания на слезката могат да бъдат с доброкачествен или злокачествен характер. По честота те са много по-рядко срещани в сравнение с неопластични процеси на други паренхимни органи.

Туморите на слезката могат да бъдат обобщено представени чрез следната класификация:

Първични неоплазми
Съдови тумори

 • доброкачествени
  – хемангиом
  – лимфангиом
  – хемангиоендотелиом
  – хемангиоперицитом
 • злокачествени
  – хемангиосарком
  – лимфангиосарком
  – хемангиоендотелиален сарком
  – малигнен хемангиоперицитом

Лимфоидни тумори

 • болест на Hodgkin
 • нехочкинови лимфоми
 • плазмоцитом
 • лимфомоподобни лезии на слезката
  – фоликуларен псевдолимфом
  – локализирана реактивна лимфоидна хиперплазия
  – възпалителни псевдотумори

Нелимфоидни тумори

 • липом
 • фибросарком
 • лейомиосарком
 • малигнен тератом
 • сарком на Капоши

Тумороподобни лезии

 • непаразитарни кисти
 • хамартоми

Вторични (метастатични) тумори на слезката.

Кистите на слезката в зависимост от етиологията и хистоморфологичната си структура биват първични (истински) и вторични (псевдокисти). Кистите представляват патологични кухини, които притежават следните характеристики:

 • изпълнени са с течно, полутечно или газообразно съдържимо, с холестеринови включвания
 • имат съединително-тъканна капсула
 • стената им е тапицирана със сквамозно клетъчно покритие, по-рядко мезотелиално.

Псевдокистите се различават по това, че при тях липсва клетъчно покритие. Те са по-чести от първичните кисти на слезката.

Според етиологията си кистичните образувания на слезката биват (класификация на J.W.Martin):

Първични (истински)

 • Паразитарни – те са значително по-редки от непаразитарните
 • Непаразитарни – биват вродени и неопластични

Вторични (фалшиви, псевдокисти) – тяхното формиране в много случаи се дължи на травма, довела до разкъсване на капсулата на слезката и интраспленичен хематом. Постепенно този хематом се капсулира, изпълващата го кръв се разорбира, а стената на капсулата задебелява, като често в нея се откриват и калцификати.

Клинична картина: Няма характерна симптоматика при тумори и кисти на слезката, което значително затруднява диагностиката. Патологичният спектър е разнообразен, като се устяновяват:

 • дискомфорт и тежест в горния ляв квадрант на корема
 • болезненост при палпация
 • спленомегалия
 • при дифузно засягане на слезката се развиват анемия, гранулоцитопения и тромбоцитопения
 • при малигнизация – фебрилитет, втрисане, кахексия, плеврален излив
 • тежката спленомегалия (тегло на слезката над 3 – 4кг) крие сериозна опасност от руптура на органа (спонтанна или при незначителна травма)
 • значително увеличената слезка може да притисне и измести околни структури и органи и да доведе до проява на симптоми, които да прикрият истинската диагноза – диспнея, болка в рамото, тежест след нахранване, бързо засищане, запек.

Диагноза: Наличието на спленомегалия с неизяснен произход налага прилагането на образни методи на изследване:

Компютърна томография
– най-информативен и най-широко прилаган метод
– дава много точна информация относно размера, локализацията, ангажирането на съседни анатомични структури
– може да се приложи и заедно с контраст, което е с още по-добра информативна стойност

Доплерова сонография
ЯМР
Радионуклеидно изследване “черен дроб – слезка” – дава информация за общата топография на лезията и евентуалното засягане на черния дроб

Лечение: Лечението на кистите и неопластичните процеси, засягащи слезката, е оперативно – спленектомия.

При отстраняване на тумори се спазват принципите на онкологичната хирургия:

 • отстраняване на цялата слезка без разкъсване на капсулата или туморната формация
 • ексцизия на околни засегнати структури до здрава тъкан
 • адекватна хемостаза
 • подготовка и изпращане на материала за патологоанатомично изследване.