Начало / Актуални теми / Протезен клапен ендокардит

Протезен клапен ендокардит

авг. 24, 2021

протезен клапен ендокардит

Протезният клапен ендокардит представлява микробна инфекция на сърдечна клапна протеза. Това е най-тежката форма на инфекциозен ендокардит и се свързва с висока смъртност. До 10 % от клапно протезираните пациенти развиват протезен ендокардит.

Различават се два вида протезен ендокардит:

  • ранен протезен ендокардит – развива се до 2-рия месец след операцията
  • късен протезен ендокардит – развива се след 2-рия месец след операцията.

Какви са причините за протезен клапен ендокардит?

При ранният протезен ендокардит инфектирането може да стане в резултат на директно контаминиране по време на операцията или по хематогенен път през първите дни до седмици след операцията.

Главните причинители на ранният протезен клапен ендокардит са: Staphylococcus aureus, Staphylococcus  epidermidis, Грам-отрицателни микроорганизми и гъби (кандида, аспергилоза). Микроорганизмите проникват в клапния пръстен и тъканите по протежение на шева в околоклапната област и причиняват образуването на абсцеси.

Късният протезен клапен ендокардит възниква поради придобита в обществото инфекция и причинителите са подобни на тези при инфекциозен ендокардит, развил се върху нативна клапа. Най-честите причинители са стрептококи, стафилококи, ентерококи.

Няколко месеца след клапното протезиране шевовете се покриват с ендотел и микроорганизми не могат да проникнат. При поява на лезия на ендотела, той се оголва и може да се образуват микротромби, формират се стерилни вегетации. При бактериемия микроорганизми могат да се прикрепят към съсирека и да се развие инфекциозен ендокардит.

Какви са симптомите при протезен клапен ендокардит?

Пациентите с протезен клапен ендокардит имат симптоми, подобни на тези при другите видове инфекциозен ендокардит. Най-често се оплакват от висока температура, обща слабост, понижен апетит, загуба на тегло, мускулни и ставни болки. Появяват се симптоми на сърдечна недостатъчност – задух, кашлица, сърцебиене, сърдечни шумове. Често слезката е увеличена. Кожата е блед поради анемия. Други кожни симптоми са: зачервяване на дланите и ходилата, поява на петехии (точковидни кръвоизливи) по конюнктивите, небцето, малки кръвоизливи в ретината (петна на Рот), болезнени възли на Ослер по пръстите.

Какви усложнения са възможни при протезен клапен ендокардит?

Най-честото усложнение на протезния ендокардит е развитието на застойна сърдечна недостатъчност. Други сърдечни усложнения са образуването на перивалвуларен абсцес, интракардиална фистула и перикардит.

Възможни са много други усложнения, които възникват в резултат на образуване на емболи. Например: инсулт, мозъчен абсцес, белодробен абсцес, бъбречен абсцес, септичен артрит, остеомиелит и др.

Как се поставя диагнозата протезен клапен ендокардит?

Ако при клапно протезиран пациент се появят симптоми насочващи към инфекциозен ендокардит се назначават следните изследвания:

  • хемокултура – установява микробния причинител в кръвта. Правят се най-малко 3 хемокултури през интервали от поне 30 минути.
  • лабораторни изследвания – показват повишена СУЕ, анемия, повишени левкоцити.
  • ехокардиография – освен, че доказва вегетациите може да установи наличието на клапна дисфункция.

Какво е лечението?

Лечението на протезния ендокардит бива медикаментозно и комбинирано медикаментозно-хирургично.

Медикаментозното лечение на протеазния ендокардит е по-трудно и често неефективно, тъй като той по-често се причинява от Метицилин-резистентните щамове стафилококи, Грам-отрицателните микроорганизми и гъби.

Медикаментозното лечение се провежда с антибиотици, като изборът на антибиотик зависи от изолирания причинител.

В случай на изолиран Метицилин-резистентен щам стафилококи се препоръчва тройна комбинация (Vancomycin, Rifampicin и Gentamycin) в продължение на 6 и повече седмици.

При изолиране на Метицилин-чувствителни стафилококи се препоръчва курс на лечение с Nafcillin или Oxacillin в комбинация с Rifampicin и Gentamycin.

В случаите на протезен ендокардит, дължащ се на ентерококова или стрептококова инфекция се провежда лечение с Penicillin G и Gentamycin в продължение на 6 седмици.

Хирургично лечение се препоръчва при: пациенти с ранен протезен ендокардит, със сърдечна недостатъчност, при персистираща бактериемия над 5-7 дни след започнато антибиотично лечение, при наличие на околоклапен абсцес, големи подвижни вегетации.

Прочетете за:
Инфекциозен ендокардит
Как се диагностицира ендокардит?