Начало / Актуални теми / Травматична енцефалопатия

Травматична енцефалопатия

фев. 25, 2019

травматична енцефалопатия

Травматичната енцефалопатия е късно усложнение на тежките черепномозъчни травми. Може да възникне след мозъчни контузии, посттравматични кръвоизливи, компресионни черепни фрактури, проникващи наранявания на мозъка.

В резултат на черепномозъчната травма настъпва увреждане на мозъчния паренхим. Наблюдава се огнищна неврологична симптоматика, като може да има и психични нарушения.

Какви са симптомите при травматична енцефалопатия?

При травматична енцефалопатия се наблюдават следните клинични прояви:

  • Главоболие

Главоболието е най-честият симптом. То е умерено до силно и често трудно се повлиява от медикаменти. Главоболието е постоянно, засилва се при физическо и психоемоционално напрежение.

  • Отпадна огнищна неврологична симптоматика

В зависимост от локализацията на травматичното огнище може да има:
– хемипареза (пареза на едната половина на тялото)
– хемихипестезия (намалена чувствителност на едната половина на тялото)
– хемианопсия (отпадане на половината зрително поле)
афазия (загуба на способността за говорене)
– увреждане на отделни черепномозъчни нерви.

При засягане на подкоровите структури се развива: посттравматичен Паркинсонов синдром, хипоталамичен синдром с безвкусен диабет, затлъстяване, нарушение в терморегулацията.

При засягане на лимбични структури са възможни паметови нарушения, като обикновено се засяга фиксационната памет.

  • Посттравматична епилепсия

Посттравматична епилепсия може да се развие, когато в резултат на травмата настъпва некроза на паренхима, с последваща глиоза и формиране на енцефаломалатични кисти. Най-голям риск от посттравматична енцефалопатия има след преживяна открита черепномозъчна травма.

При 50 % от болните посттравматичната енцефалопатия се изявява още през първата година след травмата, но може да се прояви и след 10 и повече години.

Развива се огнищна епилепсия с парциални пристъпи.

  • Когнитивни и психични симптоми

Много често се развива посттравматична промяна на личността. Пациентите са емоционално лабилни, обстоятелствени, агресивни, изпадат в състояния на еуфория или депресия. При някои болни се засяга паметта, като може да се развие и посттравматична деменция.

  • Травматичен арахноидит

В резултат на травмата може да настъпи асептично възпаление на мозъчните обвивки, сраствания и бридове между тях. В резултат на това може да се наруши циркулацията на ликвора, да се притиснат черепномозъчни нерви или кръвоносни съдове.

  • Нормотензивна хидроцефалия

Дължи се на затруднено оттичане на ликвора в субарахноидното пространство. Развива се седмици до месеци след прекарана черепномозъчна травма. Възникват когнитивни нарушения, нарушена походка, инконтиненция на урина.

Какво е лечението при травматична енцефалопатия?

При травматична евцефалопатия се провежда симптоматично лечение. Например при епилепсия се провежда медикаментозно лечение, при хидроцефалия се прилага оперативно лечение.