Начало / Актуални теми / Транзиторна исхемична атака (ТИА) – микроинсулт

Транзиторна исхемична атака (ТИА) – микроинсулт

окт. 29, 2018

транзиторната исхемична атака (ТИА)

Транзиторната исхемична атака (ТИА) представлява краткотраен епизод на неврологична дисфункция в резултат на прекъсване на кръвния ток в различни съдови региони на мозъка. Развива се мозъчна исхемия с времетраене по-малко от 24 часа. Клиничната симптоматика продължава от няколко минути да няколко часа, но не повече от 24 часа. Симптомите са напълно обратими. Често обаче се наблюдават рецидиви.

Какви са причините за транзиторна исхемична атака (ТИА)?

Причините за транзиторни исхемични атаки са много разнообразни. Най-честите са:

 • атеросклероза на аортата, на мозъчните артерии. Атеросклеротичните плаки могат да предизвикат тромбози, да бъдат източник на емболи.
 • сърдечни заболявания – сърдечни пороци, ритъмни и проводни нарушения, исхемична болест на сърцето. Те са източник на емболии към мозъчните съдове.
 • артериална хипертония – високото кръвно налягане повишава риска от ТИА 6 до 8 пъти.
 • захарен диабет – уврежда кръвоносните съдове
 • дислипидемии – повишен холестерол и триглицериди
 • васкулити, засягащи мозъчните съдове – болест на Такаясу, нодозен полиартериит, лупус еритематодес и др.
 • дисекация на по-големите мозъчни артерии, най-често в резултат на травма
 • кръвни заболявания, при които има повишена склонност за съсирване на кръвта. Например при полицитемия вера, есенциална тромбоцитоза.

Тези причини водят до снижаване на мозъчното кръвоснабдяване в засегнатия съдов регион и до  развитие на исхемия, без да настъпи мозъчен инфаркт.

Какви са симптомите при транзиторна исхемична атака (ТИА)?

Транзиторните исхемични атаки се характеризират с внезапно начало и краткотрайни огнищни неврологични синдроми, които зависят от съдовия басейн. Симптомите продължават от 2 до 15 минути, понякога до 1-2 часа. При ТИА пълно възстановяване настъпва за едно денонощие, по което се отличава от мозъчните инфаркти, при които симптомите персистират и след 24-ия час от началото на инсулта.

Симптоми при ТИА в каротидната система

Най-често увреждането е в басейна на средната мозъчна артерия и офталмичната артерия. Наблюдават се:

 • зрителни нарушения – те са едностранни. Настъпва внезапна краткотрайна загуба на зрението в едното око. Може да има и святкащи искрици.
 • двигателни нарушения – те са контралатерални. Настъпва мускулна слабост, хемипарези, като по-често се засягат ръцете. Възможни са нарушения в говора.
 • сетивни нарушения – те също са контралатерални. Може да има понижена чувствителност (хипестезия) или възбудни прояви – парестезии (изтръпване на крайниците).

Симптоми при ТИА във вертебро-базиларната система

ТИА във вертебро-базиларната система са по-чести, тъй като за възникването им роля имат и дегенеративните промени в шийните прешлени (спондилоартроза с шипове, дискова херния в шийния отдел). Най-честите прояви са от мозъчния ствол, малкия мозък, тилния дял.

Характерни оплаквания са: световъртеж, шум в ушите, загуба на рановесие, тилно главоболие, нистагъм, двойно виждане, намалено зрение, скотоми. Може да има сетивни и двигателни нарушения.

Как се поставя диагнозата транзиторна исхемична атака?

За поставянето на диагнозата значение имат следните критерии: наличие на съдови рискови фактори, остро начало, отзвучаване на симптомите до 24 часа.

Изследванията, които допринасят за диагностицирането на транзиторните исхемични атаки са:

 • измерване на кръвното налягане, аускултация на сърцето
 • кръвни изследвания – търсят се съдови рискови фактори – анемии, дислипидемии, повишен вискозитет на кръвта.
 • ЕКГ, ехокардиография
 • офталмоскопия – изследва се очното дъно, като се търсят промени в съдовете на ретината
 • рентгенография на шийни прешлени, бели дробове, сърце – диагностицират се костни аномалии, шипове, остеохондроза, кардиомегалия и др.
 • ултразвуково изследване – открива се съдова патология
 • контрастна ангиография
 • компютърна томография (КТ), магнитно-резонансна томография (МРТ) на мозъка.

Какво е лечението при транзиторна исхемична атака (ТИА)?

При транзиторна исхемична атака се провежда неспецифично и специфично лечение. Неспецифичното лечение цели възстановяване на мозъчния кръвен ток и корекция на артериалното налягане. Провежда се например противооточно лечение, корекция на водно-електролитния баланс, кислородна сатурация и др.

Специфичното лечение включва медикаменти, подобряващи микроциркулацията, антиагреганти, антикоагуланти, реваскуларизационни процедури и оперативно лечение (резекция, транспозиция).

Прочетете за:
Ангиография
Исхемичен мозъчен инсулт