Начало / Актуални теми / Антитела (имуноглобулини) – видове

Антитела (имуноглобулини) – видове

апр. 8, 2024

антитела

Антителата имат ключова роля в имунната защита на организма. Те са протеини, произведени от активирани В-лимфоцити – плазмоцити.  

При първи контакт с бактерии, вируси и други микроорганизми, както и при излагане на други чужди антигени, В-лимфоцитите се диференцират в плазмоцити (плазматични клетки). Плазмоцитите произвеждат специфични имуноглобулини, наричани още антитела, които се свързват с антигена и улесняват разрушаването му. Имунната система запомня този антиген и при повторна среща с него много бързо се произвеждат антитела.

Антителата се съдържат в кръвта, лимфата, урината, ликвора, в междуклетъчните пространства, а също и на повърхността на лимфоцити, които циркулират в кръвта или са в периферните лимфни органи (слезка, лимфни възли).

Структура на имуноглобулините

Имуноглобулините са гликопротеини. Молекулата им се състои от 4 вериги: 2 леки (L) и 2 тежки (H). Известни са 2 типа леки вериги (κ, λ) и 5 типа тежки вериги – γ, α, µ, ε , δ. В зависимост от вида на тежките вериги имуноглобулините се подразделят на 5 класа: IgG (с γ-верига), IgM (с µ-верига), IgE (с ε-верига), IgA (с α-верига) и IgD (с δ-верига).

Антитялото представлява димер от две идентични субединици. Всяка субединица се състои от една лека и една тежка полипептидна верига. Двете субединици са свързани чрез дисулфидни мостове.

Молекулата на имуноглобулините се разпада на три фрагмента под въздействието на протеолитични ензими. Двата от тях са еднакви и могат да свързват антигена, означават се като Fab – антиген-свързващ фрагмент. Третият фрагмент не се свързва с антиген, той е постоянен и се означава като Fc фрагмент.

Видове антитела (имуноглобулини)

Има пет класа имуноглобулини и няколко подкласа. Всеки клас има различна роля.

Имуноглобулин M (IgM)

IgM са първите антитела, които се произвеждат от тялото в отговор на нова инфекция или нов чужд антиген. Те осигуряват краткосрочна защита. Увеличават се за няколко седмици и след това намаляват, когато започне производството на IgG.

IgM антителата са ефективни при активиране на системата на комплемента и са особено ефективни при аглутиниране (слепване) на патогени, улеснявайки отстраняването им от имунните клетки.

Имуноглобулин G (IgG)

Около 70-80% от имуноглобулините в кръвта са IgG. Специфичните IgG антитела се произвеждат по време на първоначална инфекция или експозиция на друг чужд антиген, като нарастват няколко седмици след началото, след което намаляват и се стабилизират. При среща отново със същия антиген, бързо се продуцират IgG антитела. Антителата от клас IgG са в основата на дългосрочния имунитет, тъй като може да персистират в кръвта седмици до месеци след инфекцията.

IgG играе решаваща роля в неутрализиране на токсините, опсонизиране на патогените за фагоцитоза и активиране на системата на комплемента, което подобрява имунния отговор.

IgG е единственият имуноглобулин, който може да премине през плацентата. IgG антителата на майката осигуряват защита на плода по време на бременността и на бебето през първите месеци от живота му.

Има четири подкласа на IgG: IgG1, IgG2, IgG3 и IgG4.

Имуноглобулин А (IgA)

IgA съставлява около 15% от общите имуноглобулини в кръвта. Той е основният имуноглобулин, присъстващ в секретите – слюнка, сълзи, кърма, респираторни и стомашни секрети. IgA осигурява защита срещу инфекции в лигавичните повърхности на тялото, като дихателните пътища и стомашно-чревния тракт. Чрез кърмата на майката IgA антителата попадат в чревния тракт на новороденото и осигуряват защитата му от инфекциозни агенти, попаднали през устата.

Има два подкласа IgA: IgA1 – в кръвта и IgA2 – в секретите.

Имуноглобулин D (IgD)

IgD се намира в ниски концентрации в кръвния ток и на повърхността на В лимфоцитите. Предполага се, че функцията му е насочена към активиране на В лимфоцитите и инициирането на имунния отговор. Може също да участва в регулиране на съзряването и диференциацията на В лимфоцитите. Тъй като ролята му не е напълно разбрана, IgD не се изследва рутинно.

Имуноглобулин Е (IgE)

IgE се намира в ниски концентрации в кръвта и се свързва предимно с алергични реакции и с паразитни инфекции. Той се свързва с рецепторите на мастоцитите и базофилите, предизвиквайки освобождаване на възпалителни медиатори като хистамин в отговор на алергени.

IgE-медиираните алергични реакции могат да варират от леки симптоми като сърбеж и копривна треска до тежка, животозастрашаваща анафилаксия.

Почти винаги IgE се измерва като част от кръвен тест за алергия, но обикновено не се включва като част от количествен тест за имуноглобулини.

В зависимост от механизма на действие се различават следните видове антитела:

  • опсонини – прикрепват се към повърхността на микроби, клетки и други корпускулярни антигени. Така те опсонизират антигена и улесняват неговата фагоцитоза.
  • антитоксини – неутрализират токсични вещества от микробен, вирусен, животински и расттелен произход.
  • преципитини – преципитират разтворени молекулни антигени, като така улесняват фагоцитирането им.
  • аглутинини – аглутинират бактерии, клетки и други корпускулярни антигени и подпомагат фагоцитозата.
  • реагини – предизвикват състояние на свръхчувствителност от бърз тип и предпазват от паразити
  • комплемен-свързващи антитела – в комплекс с антиген активират комплемента
  • антитела, които активират NК-клетките срещу туморни клетки и клетки заразени с вируси в т.нар. антитяло-зависима клетъчна цитотоксичност.

Антителата се класифицират още като диагностични, защитни и автоимунни, т.е. те участват в защитните и в имунопатологичните реакции в организма.

Прочетете за:
IgG антитела – структура, функция
Високи стойности на IgG