Начало / Актуални теми / Видове лимфоцити – Т- и В- лимфоцити

Видове лимфоцити – Т- и В- лимфоцити

ян. 22, 2019

видове лимфоцити – Т- и В- лимфоцити

Лимфоцитите представляват вид бели кръвни клетки (левкоцити). Другите видове бели кръвни клетки са неутрофилните, еозинофилните и базофилните гранулоцити, както и моноцитите.

Лимфоцитите съставят 25 до 40 % от общия брой на левкоцитите. Те участват в осъществяването на хуморалния и клетъчния имунитет на организма.

Какви видове лимфоцити има?

Подразделят се на два основни вида: Т- и В- лимфоцити. Преобладаващата част от лимфоцитите в кръвта са Т-лимфоцити (около 75%).

Подобно на другите кръвни клетки и лимфоцитите произхождат от общата стволова клетка в червения костен мозък, намиращ се в плоските кости на скелета (гръдна кост, череп, ребра, тазови кости).

В резултат на делене и диференциация на общата хемопоетична стволова клетка се получава лимфоидната стволова клетка, от която се образуват лимфобластите – млади клетки предшественици, които все още нямат маркери за Т- или В- клетъчните редици. От тях се получават пролимфоцити, които също нямат Т- и В-маркери, но имат общ антиген.

Една част от пролимфоцитите мигрират от костния мозък по кръвен път до тимуса. Тук под влияние на тимусни хормони те постепенно узряват и се превръщат в Т-лимфоцити. Зрелите Т-лимфоцити напускат тимуса и по кръвен път достигат паракортикалната зона на лимфните възли и бялата пулпа на слезката. При контакт с даден антиген те се активират, делят се и се диференцират в различни подвидове.

Различават се следните видове Т-лимфоцити:

  • Т-цитотоксични лимфоцити (Т-убийци, Т-килъри, Т-ефекторни клетки, CD8+ Т-лимфоцити)

Т-убийците имат цитотоксично действие и директно разрушават генетично чужди клетки (главно клетки, заразени с вируси, бактерии или туморни клетки). Те осъществяват клетъчния имунитет срещу вируси, тумори, трансплантати.

  • Т-помощници (Т-хелпери, CD4+ Т-лимфоцити)

Т-хелперите изпълняват главно помощна функция – активират други имунокомпетентни клетки. Делят се главно на два типа: Т-хелпери тип 1(Th1), които продуцират интерлевкин 2, гама интерферон, подпомагат макрофагите, Т-убийците и Т-хелпери тип 2 (Th2), които произвеждат главно интерлевкин  4 и 5 и подпомагат В-лимфоцитите да продуцират антитела.

  • Регулаторни Т-клетки (Т-супресорни лимфоцити)

Т-супресорните лимфоцити участват в поддържането на имунния толеранс в организма. Имат супресивен ефект върху Т-килърите и Т-хелперите.

  • Т-клетки на паметта

Това са клетки на имунологичната памет. Те персистират в кръвообращението дълго време след инфекцията и при повторна среща с антигена осигуряват бърз отговор.

Останалите пролимфоцити в костния мозък се диференцират до В-лимфоцити. Те попадат в кръвообращението и достигат слезката, лимфните възли, сливиците, лимфните фоликули на чревната лигавица. В тези лимфоидни органи при контакт с антиген и с помощта на Т-хелперите В-лимфоцитите се превръщат в плазматични клетки, които продуцират антитела.

Различават се следните видове В-лимфоцити :

  • Плазматични клетки

Плазматичните клетки представляват антиген стимулирани В-лимфоцити. Те произвеждат – имуноглобулини (антитела), които са пет класа:
– имуноглобулин G (IgG) – неутрализират бактериални и други токсини,
– имуноглобулин M (IgM) – участват в ранната реакция на имунния отговор,
– имуноглобулин A (IgA) – осигурява защитата на лигавичните повърхности,
– имуноглобулин Е (IgЕ) – предизвиква отделяне на хистамин от мастоцитите, т.е. алергична реакция от I тип,
– имуноглобулин D (IgD)

  • В-клетки на паметта

Това са клетки на имунологичната памет, които осигуряват бърза защита при повторна среща с антигена.

  • В 1- лимфоцити – синтезират само IgM и не остават В-клетки на паметта
  • В 2-лимфоцити – синтезират всички видове антитела и остават В-клетки на паметта
  • Регулаторни В-клетки – участват в регулацията на имунни реакции срещу собствени антигени.

Прочетете за:
Повишени лимфоцити – лимфоцитоза
Понижени лимфоцити – лимфопения