Начало / Симптоми / Лимфоцитоза (повишени лимфоцити)

Лимфоцитоза (повишени лимфоцити)

мар. 30, 2015

Лимфоцитоза е състояние, при което има абнормно повишаване на нивата на циркулиращите лимфоцити в кръвта.

Лимфоцитите са подтип бели кръвни клетки (левкоцити), които участват в осъществяването на хуморалния и клетъчен имунен отговор на организма спрямо чужди протеини и патогени.

Референтните стойности на левкоцитите в периферната кръв са от 3,5 до 10,5 g/l. Белите кръвни клетки се поделят на няколко подтипа: пръчкоядрени, сегментоядрени, еозинофилни, базофилни клетки, моноцити, плазмоцити и лимфоцити. При здрави индивиди лимфоцитите съставляват от 20 до 48% от клетките от белия кръвен ред. Нормално броят им е увеличен до четвъртата година у децата.

Лимфоцитозата може да бъде:

 • Моноклонална – вследствие на лимфопролиферативно заболяване
 • Поликлонална – обикновено е вторична, вследствие на инфекция или възпаление
 • Преходна – отминава след излекуване на заболяването
 • Персистираща – среща се при:
  – Тумори
  – Хипоспленизъм
  – Хронични инфекции
  Лептоспироза
  – Лайшманиоза
  – Тютюнопушене.

В зависимост от причината се различават:

 • Първична лимфоцитоза – развива се поради наличие на неопластичен дефект в самата лимфоцитна популация, нарича се още левкемична
 • Вторична лимфоцитоза – тя е реактивна, свързана със стимулационни фактори извън левкоцитите.

Наличието на лимфоцитоза в периферната кръв може да бъде обусловено от три големи групи причини:

 • Инфекция – бактериална, вирусна, друга
 • Рак на кръвта или лимфната система
 • Автоимунно разстройство, което води до персистиращо (хронично) възпаление.

Причини за лимфоцитоза

Следните състояния и заболявания могат да доведат до високи лимфоцити:

Прочетете за:
Видове лимфоцити