Левкоцити (WBC)

юли 7, 2013

Левкоцитите (белите кръвни клетки) биват:

1. Гранулоцити: неутрофилни, еозинофилни и базофилни. Неутрофилните гранулоцити съставляват 60-65% от общия брой на левкоцитите. Зрелите клетки имат сегментирано ядро и се наричат още сегментоядрени клетки. По-младите неутрофилни гранулоцити имат пръчковидно ядро и се наричат пръчкоядрени неутрофили.

2. Лимфоцити: В-лимфоцити и Т-лимфоцити. Съставят 20-30% от общия брой на левкоцитите. Под влияние на антигенен стимул В-лимфоцитите се трансформират в плазматични клетки, които продуцират антитела.

3. Моноцити: сравнително големи клетки с фагоцитарна функция. Съставят 2-8% от общия брой на левкоцитите.

Референтни стойности:   4,5-9,0 х 109/l

Диференциално броене на левкоцитите:
– пръчкоядрени           0,03-0,06     x109/l
– сегментоядрени         0,51-0,67     x109/l
– еозинофили              0,02-0,04     x109/l
– базофили                 0,0025-0,01  x109/l
– лимфоцити                0,22-0,40     x109/l
– моноцити                  0,04-0,08     x109/l
– плазмоцити               0-0,005        x109/l

Левкоцитоза (повишен брой левкоцити) се наблюдава при:

– физиологично: новородени, бременност, стрес, физически усилия;
– инфекциозни заболявания: бактериални, вирусни, микотични, паразитни;
– интоксикации: олово, живак;
– медикаменти: кортикостероиди, адреналин, литий;
– метаболитни нарушения: уремична кома, диабетна кома, подагрозен пристъп;
– алергични състояния;
– заболявания на костния мозък: левкемии, полицитемия вера;
– ендокринни заболявания: синдром на Cushing;
– други: остър кръвоизлив, остра хемолиза, миокарден инфаркт.

Левкопения (понижен брой левкоцити) се наблюдава при:

– апластични анемии: неутропении, агранулоцитоза;
– алевкемични левкемии;
– интоксикации: физични и химични агенти, медикаменти – йонизираща радиация, бензол, антиметаболити (Methotrexat, Alexan), антрациклини, колхицин, хлорамфеникол;
– колагенози: лупус еритематодес;
– ендокринни заболявания: болест на Адисон;
– инфекциозни заболявания: бруцелоза;
– анафилактичен шок;
– кахексия, алкохолизъм.

Увеличен брой еозинофилни гранулоцити (еозинофилия) има при паразитни инфекции, алергични заболявания (бронхиална астма, уртикария, сенна хрема), кожни заболявания (пемфигус, dermatitis herpetiformis), колагенози, кръвни заболявания (хронична миелогенна левкемия, болест на Ходжкин), болест на Адисон и др. Най-често успоредно с еозинофилията се увеличават и базофилите.

Лимфоцитоза (увеличен брой лимфоцити) има при вирусни инфекции, туберкулоза, хронична лимфоцитна левкемия и др.

Прочетете за:
Левкоцитоза (повишен брой левкоцити)
Левкопения – понижен брой левкоцити
Гранулоцити – неутрофили, еозинофили, базофили