Начало / Актуални теми / Неутрофили (NEU) – високи, ниски неутрофилни гранулоцити

Неутрофили (NEU) – високи, ниски неутрофилни гранулоцити

сеп. 5, 2022

неутрофили

Неутрофилните гранулоцити (неутрофили) участват в имунния отговор и борбата с инфекциите. Те помагат в заздравяването на увредените тъкани и в справянето с инфекции, като фагоцитират микроорганизмите.

Какво представляват неутрофилните гранулоцити?

Неутрофилите са вид левкоцити (бели кръвни клетки). Левкоцитите се делят на две групи: гранулоцити и агранулоцити.

Левкоцити (бели кръвни клетки- WBC) 4.109/l до 10.109/l

ГранулоцитиАгранулоцити
NEU (неутрофили) – 44 – 76 %MO (моноцити) – 3 – 13 %
EO (еозинофили) – 0 – 6 %LY (лимфоцити) – 20 – 40 %
BA (базофили) – 0 – 2 % 

Неутрофилните гранулоцити са най-многобройните левкоцити – представляват 44 до 76 % от общия брой на левкоцитите.

Неутрофилите имат сферична форма с диаметър 10 – 12 µm. Ядрото им се състои от 3 до 5 делчета, свързани помежду си с мостчета от ядрена обвивка. Затова се наричат още сегментоядрени левкоцити. В цитоплазмата се откриват единични органели – апарат на Голджи, митохондрии, рибозоми и оскъден ендоплазмен ретикулум. Цитоплазмата на неутрофилите е изпълнена с множество гранули, които се оцветяват в бледосин или бледолилав цвят от основните и киселите бои. Гранулите биват три вида:

 • специфични гранули – съдържат бактерицидни вещества и алкална фосфатаза
 • азурофилни гранули – те са лизозоми и съдържат редица хидролитични ензими, а също пероксидаза и кисела фосфатаза
 • гранули с плътна сърцевина.

Как се образуват неутрофилите?

Различните видове левкоцити се образуват в костния мозък от плурипотентните стволови клетки. Гранулоцитите произхождат от миелоидната стволова клетка. Чрез делене и диференциация последователно се образуват следните клетки – миелобласт, промиелоцит, миелоцит, метамиелоцит и гранулоцит  – неутрофилен, еозинофилен и базофилен гранулоцит.

Неутрофилите в периферната кръв биват два вида: пръчкоядрени (с ядро под формата на подкова) и зрели (сегментоядрени неутрофили) – със сегментирано ядро.

Каква функция имат неутрофилите?

Неутрофилните гранулоцити представляват макрофаги и главната им функция е фагоцитоза. Те защитават организма от бактерии, гъбички, чужди тела.

До 12 часа след попадането в кръвта, неутрофилите мигрират в тъканите. Благодарение на своите амебовидни движения, те се промъкват между ендотелните клетки на капилярите, напускат капилярите и попадат в тъканите. Там преживяват 4-5 дни, след което се разрушават в слезката.

Циркулиращите в кръвта неутрофилни гранулоцити се привличат на мястото на възпаление и увреждане на тъканите от вещества, наречени химиотаксични агенти. Това са вещества, освободени от увредените микроорганизми, наранените тъкани, от макрофаги, компоненти на съсирващата система. От неутрофилите се освобождават левкотриени, простагландини и тромбоксани, които модулират химиотаксиса им.

Неутрофилите поглъщат вредните частици и образуват вакуола. Гранулите им се сливат с вакуолата, изливат своите ензими и разрушават погълнатите частици.

Референтни стойности на неутрофилите

Нормалните стойности на неутрофили (NEU) при възрастни са 2,0 – 6,9 .109/l.

Състоянието, при което в кръвта се установяват неутрофили над нормата се нарича неутрофилия. Когато се установяват неутрофили под нормата се говори за неутропения.

Високи неутрофили (неутрофилия): над 7.109/l.

Ниски неутрофили (неутропения): умерена: 1,0 – 1,5.109/l.
средна: 0,5 до 1,0.109/l.
тежка: под 0,5.109/l. 

Кои са най-честите причини за високи неутрофили в кръвта?

В много случаи е нормално организмът да произвежда повече неутрофили, за да се справи с даден проблем, но след излекуване броят на неутрофилите намалява до нормалните нива.

При повечето остри бактериални инфекции костният мозък реагира с усилено производство на неутрофили и с увеличаване на неутрофилните гранулоцити в кръвта. При остър стимул в периферната кръв се увеличава процентът на пръчкоядрените клетки и метамиелоцитите. Може да се появят и по-ранни предшественици на неутрофилите – най-често миелоцити (нормално те не излизат от костния мозък). Настъпва т. нар. олевяване на левкоцитната формула.  

Повишени неутрофили в кръвта се наблюдават при:

 • остри бактериални инфекции – при стафилококови, стрептококови, пневмококови, менингококови инфекции най-често се установяват високи неутрофили
 • гъбични инфекции
 • увреждане на тъканите при: изгаряне, травма, фрактура, операция, миокарден инфаркт, некроза на черния дроб
 • ендогенни интоксикации – уремия, диабетна кетоацидоза
 • остра кръвозагуба или хемолиза – освен ретикулоцитоза се появява и левкоцитоза с олевяване
 • хронична миелоидна левкемия – има неутрофилия с олевяване до миелоцит
 • Ходжкинов лимфом – има левкоцитоза с неутрофилия и олевяване
 • медикаменти – кортикостероиди, антиепилептични средства
 • болест на Кушинг, тиреоидит, подагра, ревматоиден артрит
 • физически или емоционален стрес
 • тютюнопушене
 • бременност, еклампсия
 • спленектомия – отстраняване на слезката.

Кои са най-честите причини за ниски неутрофили в кръвта?

Неутропения възниква, когато организмът унищожава неутрофилите, преди костният мозък да може да произведе нови. С понижаване на броя на неутрофилите нараства риска от инфекции.

Понижени неутрофили в кръвта се установява при:

 • инфекции – хепатит, СПИН, туберкулоза
 • левкемия, лимфоми, мултиплен миелом
 • състояния, които засягат костния мозък – апластична анемия, миелодиспластичен синдром и миелофиброза, лъчетерапия
 • витамин В12 дефицитна анемия
 • химиотерапия
 • медикавенти – някои антибиотици, антидепресанти, антималарийни средства, тиреостатици, НПВС
 • хиперспленизъм – в слезката се разрушават неутрофилите
 • автоимунни заболявания – болест на Крон, лупус
 • наследствени заболявания – циклична неутропения, синдром на Костман.

Референции
1. NIH: Neutrophil: A Cell with Many Roles in Inflammation or Several Cell Types?
2. NIH StatPearls Neutrophilia
3. Физиология на човека проф. Витанова
4. Клиничнолабораторни резултати проф. Цветкова

Прочетете за:
Видове левкоцити
Видове гранулоцити