Начало / Актуални теми / НСПВС – представители и показания

НСПВС – представители и показания

май 23, 2023

НСПВС

Какви видове НСПВС (нестероидни противовъзпалителни средства има)?

Класификация на НСПВС

В зависимост от химичната си структура НСПВС се разделят на няколко основни групи. Ето списък на най-често използваните НСПВС:

Производни на киселини

Производни на салициловата киселина:

 • Ацетилсалицилова киселина (Acetylsalicylic acid): Ацесал Протект (Acessal Protect), Ацетилин Протект (Acetylin Protect), Ацетизал (Аcetysal), Ацетизал Кардио (Acetysal Cardio), Алка Зелцер (Alka-Seltzer), Апири (Apiri), АСА Крака (ASA Krka), Аспетакс Адифарм (Aspetax Adipharm), Аспетакс Протект Адифарм (Aspetax Protect Adipharm), Аспирин Комплекс (Aspirin Complex), Аспирин Комплекс Топла напетка (Aspirin Complex Hotdrink), Аспирин Протект (Aspirin Protect), Аспирин Ултра (Aspirin Ultra), Азпизал (Azpizal), Кардиопирин (Cardiopirin), Кардиосалин Протект (Cardiosalin Protect), Рувексин (Ruvexin), Тромбо АСС (Thrombo ASS), Унирекс Кардио (Unirex Cardio), Зеротромб (Zerotromb)

Производни на фенилоцетната киселина:

 • Диклофенак (Diclofenac): Алмирал (Almiral), Арестон Инстант (Areston instant), Диклак (Diclac), Диклак Макс (Diclac Max), Диклобак (Dicloabak), Диклофенак – Чайкафарма (Diclofenac – Tchaikapharma), Диклофенак Дуо (Diclofenac Duo), Фелоран Форте (Feloran Forte), Наклофен (Naklofen), Наклофен Дуо (Naklofen duo), Униклофен (Uniclophen), Волтарен (Voltaren), Волтарен Емулгел (Voltaren Emulgel), Волтарен Форте (Voltaren Forte), Волтарен Ретард (Voltaren Retard)
 • Aceclofenac

Производни на индолоцетната киселина:

 • Индометацин (Indometacin): Индометацин ДС (INDOMETACIN DS), Индометацин Софарма (Indometacin Sopharma)
 • Sulindac

Производни на пропионовата киселина:

 • Ибупрофен (Ibuprofen): Блокмакс (BlokMAX), Блокмакс Форте (BlokMAX FORTE), Бруфен Ретард (Brufen retard), Кафетин Менструал (Caffetin Menstrual), Долорен (DOLOREN), Флексистад (Flexistad), Ибулек (Ibulek), ИбуМентол (IbuMenthol), Ибупрофен Полфа (Ibuprofen Polfa), Ибупром Макс (IBUPROM MAX), Ибупром Спринт (Ibuprom Sprint), Ибурапид (Iburapid), Ибутоп (Ibutop), МИГ (MIG – 400), Милофен Кидс (Milofen Kids), Нурофен (Nurofen), Нурофен Форте (Nurofen Forte), Оклис (Oklys), Панактив (Panactiv), Парабол Макс (Parabol Max), Рупалин (Rupalyn), Сиафен (Syafen)
 • Кетопрофен (Ketoprofen): Би-Профенид (Bi-Profenid), Фастум Гел (Fastum GEL), Кетофлекс (Ketoflex), Кетонал (Ketonal), Кетопрофен Софарма (Ketoprofen Sopharma), Кетоспрей (Ketospray), Окитаск (Okitask), Профенид (Profenid)
 • Декскетопрофен (Dexketoprofen): Бестарен (Bestaren), Декенор (Dekenor), Деко (Deko), Дексинал (Dexinal), Дексофен (Dexofen), Дексофен инжект (Dexofen inject),

Производни на еноловата киселина:

 • Мелоксикам (Meloxicam): Мелбек (Melbek), Мелбек Форт (Melbek Fort), Мелокс (Melox), Мелоксикам ДС (Meloxicam DS), Мовалис (Movalis), Тросикам (Trosicam)
 • Пироксикам (Piroxicam): Фламексин (Flamexin), Пироксикам Екофарм (Piroxicam Ecopharm), Пироксикам Софарма (Piroxicam Sopharma)
 • Теноксикам (Tenoxicam): Тилкотил (Tilcotil)

Производни на нифтилоцетната киселина:

 • Nabumetone

Пиразолонови производни:

 • Метамизол (Methamizole): Алгозон (Algozone), Амизолмет (Amizolmet), Аналгин (Analgin), Аналгин Хин (Analgin Chin), Аналгин Макс (ANALGIN MAX), Ангетоп (Angetop), Диалгин (Dialgin), Фрешалген (Freshalgin), Генералгин (Generalgin), Хексалгин (Hexalgin), Омалгин (Omalgin), Проалгин (Proalgin), Седалгин Нео (Sedalgin-neo)

Анилини (анилиди):

 • Paracetamol
 • Propacetamol

Коксиби:

 • Целекоксиб (Celecoxib): Аклекса (Aclexa), Селебрекс (Celebrex), Кокси (Coxi), Дефинакс (Definax)
 • Parecoxib
 • Etoricoxib

Други НСПВС:

 • Нимесулид (Nimesulide): Олдън (AllDone), Аулин (Aulin), Биолин (Biolin), Енетра (Enetra), Нимезил (Nimesil)
 • Бензидамин (Benzydamine): Розалгин Изи (Rosalgin Easy), Тантум Верде (Tantum Verde)

Комбинирани препарати:

 • Индекстол (Indextol): индометацин/олеандомицин/дексаметазон
 • Троксевазин Дуо (TROXEVASIN DUO): индометацин/троксерутин

Какви са показанията за приложение на НСПВС?

Нестероидните противовъзпалителни средства се прилагат за:

 • обезболяване при болкови състояния (главоболие, зъбобол, дисменорея, постоперативна болка)
 • за понижаване на телесната температура
 • за намаляване на възпалението при остри и хронични възпалителни заболявания (ревматоиден артрит, подагра и др.).

Ето клиничните приложения на някои от най-често използваните НСПВС:

 • Ацетилсалицилова киселина

Аспиринът се прилага при болестно повишена температура, остър ставен ревматизъм, ревматоиден артрит, невралгии, миалгии, зъбобол, главоболие. В ниски дневни дози (75 – 100 mg) действа като тромбоцитен антиагрегант и се използва за профилактика на усложнения при тромбоемболична болест, исхемична болест на сърцето, мозъчно-съдова болест. Ацетилсалициловата киселина в по-високи дози спомага за понижаване на пикочната киселина.

 • Диклофенак

Диклофенак се прилага при възпалителни и дегенеративни ставни заболявания (ревматоиден артрит, болест на Бехтерев, синдром на Бехчет, остеоартроза), тендовагинит, бурсит, микрокристални артропатии, в травматологията.

 • Индометацин

Индометацин се прилага при ревматоиден полиартрит, остеоартрит, коксартроза, болест на Бехтерев, бурсит, тендовагинит, подагра, тризмус и др.

 • Ибупрофен

Ибупрофен се използва за лечение на ревматоиден артрит, остеоартрит, болест на Бехтерев, в травматологията, като първо стъпало при хронична туморна болка.

 • Кетопрофен

Кетопрофена има подобно на ибупрофена действие и намира приложение в лечението на ревматоиден артрит, анкилозиращ спондилартрит, гонартроза, коксартроза, тендовагинит, невралгии, миалгии, подагра.

 • Пироксикам

Прилага се при ревматоиден артрит, болест на Бехтерев, подагра и др.

 • Метамизол

Аналгин е показан при болков синдром от различен произход (главоболие, зъбобол, артралгии, невралгии, миозити, за обезболяване на раждане), за понижаване на патологично повишена температура.

 • Целекоксиб

Целекоксиб е селективен СОХ2 инхибитор, който се използва при остеоартрози, ревматоиден артрит, за облекчаване на болката след ортопедична операция, дисменорея, при пациенти с фамилна аденоматозна полипоза.

 • Нимесулид

Прилага се за краткотрайно лечение на възпалителни състояния, особено при пациенти, които имат сввръхчувствителност към други НСПВС.

 • Бензидамин

Прилага се локално при възпалителни процеси в кожата и лигавицата на устната кухина, тонзилити, фарингити, ларингити, вулвовагинити.

Прочетете за:
Нестероидни противовъзпалителни средства – ефекти
Нестероидни противовъзпалителни средства – странични ефекти