Начало / Актуални теми / Висока пикочна киселина и предсърдно мъждене

Висока пикочна киселина и предсърдно мъждене

авг. 29, 2023

висока пикочна киселина и предсърдно мъждене

Нови данни показват, че повишеното ниво на пикочна киселина в кръвта е свързано с повишен риск за развитие на предсърдно мъждене. Всички проучвания, които потвърждават тази зависимост обаче, са проведени при хоспитализирани пациенти с висок сърдечно-съдов риск. Много от тези пациенти са имали съпътстващи заболявания като артериална хипертония, диабет, сърдечна недостатъчност и метаболитен синдром.

Високата пикочна киселина (хиперурикемията) днес се свързва не само с развитието на подагра, но и с повишен сърдечно-съдов риск.

Антиоксидантни и прооксидантни свойства на пикочната киселина

Поради своите антиоксидантни и прооксидантни ефекти хиперурикемията има роля в развитието на сърдечно-съдови и метаболитни заболявания.

Като антиоксидант пикочната киселина действа извънклетъчно чрез ензима ксантин-дехидрогеназа, като води до протекция на съдовия ендотел и намаляване на оксидативния стрес. Протективната роля на пикочната киселина е доказана при някои неврологични заболявания, като множествена склероза и болест на Паркинсон.

Прооксидантното действие на повишената пикочна киселина е вътреклетъчно. То се осъществява чрез ксантиноксидазата и се изразява с:

  • повишен оксидативен стрес
  • повишено вътреклетъчно възпаление
  • повишена продукция на азотен оксид
  • повишена ендотелна дисфункция
  • активиране на ренин-ангиотензин-алдостероновата система (РААС)
  • стимулиране на тромбоцитната адхезия и пролиферацията на съдовите гладкомускулни клетки
  • ускорено развитие на атеросклероза.

Последиците от тези процеси са предизвикване на вазоконстрикция (свиване на кръвоносните съдове), повишена ригидност на артериите, артериална хипертония, развитие на атеросклероза, артериална хипертония, инсулинова резистентност, метаболитен синдром и възпаление.  

Каква е връзката между висока пикочна киселина и предсърдно мъждене?

Няколко механизма могат да обяснят асоциацията между хиперурикемията и предсърдното мъждене.

Пациентите с хиперурикемия имат повишени размери на лявото предсърдие, което е свързано с повишение на нивата на възпалителните маркери и на инсулиновата резистентност. Възможно е пикочната киселина директо да уврежда предсърдните миоцити и да води до дилатация на лявото предсърдие. Възможно е роля да има и активирането на ксантиноксидазата чрез оксидативно увреждане и предизвикване на възпаление в сърдечните и ендотелните клетки. Тези ефекти могат да доведат до фрагментация на електрическите стимули, промяна на продължителността на предсърдния потенциал и понижение на прага за настъпване на риентри кръг, което води до развитие на предсърдно мъждене.

Тези данни поставят въпроса дали лечението на хиперурикемията може да понижи риска от развитие на предсърдно мъждене.

Прочетете за:
Симптоми на предсърдно мъждене
Причини за висока пикочна киселина
Бързо сваляне на пикочна киселина