Начало / Актуални теми / Видове костни саркоми

Видове костни саркоми

мар. 14, 2023

костни саркоми

Саркомите се класифицират в две големи групи: костни саркоми и саркоми на меките тъкани. Има над 70 вида саркоми.

Костните саркоми произхождат от костната тъкан. Те са по-чести при деца и тийнейджъри, отколкото при възрастни хора.

Най-честите видове костни саркоми са:

Остеосарком

Остеосаркомът е най-често срещаният първичен рак на костите. Обикновено възниква в млада възраст (10 – 25 г), като втори пик се наблюдава при хора над 65 г.

Фактори, които повишават риска от развитие на остеосарком са: редки наследствени синдроми (наследствен ретинобластом, анемия на Diamond-Blackfan, синдром на Блум), лъчетерапия, болести на костите.

Остеосаркомът най-често се локализира в метафизите на дългите кости (бедрена, раменна кост, голям пищял), но също и в тазовите кости, гръбначния стълб. Според локализацията му в костта се различават параосален, централен (интрамедуларен) или мултицентричен подтип.

Най-често първият симптом е болка в костите, особено при движение. Получената болка може да се прояви като накуцване при тумор на долния крайник. В зависимост от локализацията и размера на тумора може да се види подутина.

За диагностицирането на остеосарком помагат образните изследвания (компютърна томография, ядрено-магнитен резонанс), а биопсията и хистологичното изследване потвърждават диагнозата.

Лечението на остеосаркома е хирургично. Може да се проведе химиотерапия и лъчетерапия.

Хондросарком

Хондросаркомът е злокачествен хрущялен тумор. Представлява около 20% от всички първични злокачествени тумори на костите.

Хондросаркомът е тумор на зряла и по-напреднала възраст. По-голямата част от пациентите са на възраст над 50 години при поставяне на диагнозата, като леко преобладават мъжете.

Най-често се локализира в областа на тазовите кости, лопатките, ребрата, а също и в горната част на раменната кост и в бедрената кост.

Според начина на възникване, хондросаркомът бива:

  • първичен или конвенционален – появява се в нормална кост. Представлява 85-90 % от хондросаркомите. Подразделя се на централен, периостален и периферен подтип.  
  • вторичен или неконвенционален – развива се от предшестващ хрущялен тумор (енхондром, екзостоза), който малигнизира. Неконвенционалните варианти на хондросаркома включват светлоклетъчен, мезенхимен и дедиференциран хондросарком.

Най-често срещаните симптоми се болка и подутина, които продължават дълго време (месеци, години). Туморът метастазира предимно по кръвен път, най-рано в белите дробове.

Хондросаркомът се диагностицира чрез образни изследвания (рентгенография, КТ, ЯМР) и биопсия. Лечението е хирургично. Прогнозата зависи от агресивността на тумора.

Сарком на Юинг на костите

Саркомът на Юинг се среща по-често при момчета на възраст между 10 и 15 години. Може да засегне всички кости, но по-често се появява в диафизите на дългите кости (бедрена, раменна кост, голям пищял) и в тазовите кости.

Пациентите със сарком на Юинг често имат локални симптоми като болка, подуване. Наличието на системни симптоми, включително висока температура, анемия, тромбоцитопения и загуба на тегло, често е признак за наличие на метастази. Саркомът на Юинг дава рано метастази по кръвен и лимфен път в белия дроб, плеврата, костния мозък, други кости.

Компютърната томография и ядрено-магнитния резонанс имат роля за диагностицирането и определянето на стадия на заболяването.

Лечението на саркома на Юинг включва хирургично лечение, химиотерапия и лъчетерапия.

Други костни саркоми са:

  • адамантином – среща се рядко, като почти винаги засяга тибията (големия пищял)
  • гигантоклетъчен тумор на костта – обикновено засяга коляното или долната част на гръбначния стълб.
  • недиференциран плеоморфен сарком или злокачествен фиброзен хистиоцитом – открива се в  костите или меките тъкани.

Прочетете за:
Сарком на меките тъкани. Видове саркоми
Сарком на Юинг