Начало / Психично здраве / Видове деменция – заболявания, причиняващи деменция

Видове деменция – заболявания, причиняващи деменция

окт. 29, 2018

видове деменция

Деменцията не е заболяване, а група от симптоми, причинени от друго заболяване. Деменцията се характеризира с нарушение на множество когнитивни функции  – памет, реч, внимание, гнозис (способност за разпознаване на обекти), праксис (способност за извършване на целенасочени двигателни действия).

Причините за поява на деменция са много различни: съдови, инфекци, травми, интоксикации, генетични, метаболитни причини, тумори и др. Най-често обаче деменция възниква при т.нар. невродегенеративни заболявания, при които има дегенерация на части на централната или периферна нервна система. Тези заболявания имат прогресивен ход, липсва ефективно лечение и водят до тежка инвалидизация.

Какви видове деменция има?

Има множество заболявания, които могат да причинят деменция. Най-честата форма на деменция обаче е тази, която настъпва при болестта на Алцхаймер – около 70 % от всички деменции.

Класификация на деменциите:

Деменция при дегенеративни заболявания

При корови дегенеративни заболявания – има увреждане в мозъчната кора

Началният стадий на болестта на Алцхаймер се характеризира с нарушаване на краткосрочната памет. Болните трудно запомнят нова информация – събития, разговори, имена на хора. Обеднява езиковият им речник, те трудно намират подходящите думи. Впоследствие настъпва дезориентация във времето и пространството, нарушава се абстрактното мислене, разсъжденията, вземането на решения. Освен когнитивни нарушения се появяват поведенчески и психични симптоми – възбуда, обърканост, депресия, халюцинации. Настъпва тежка дегенерация на личността, комуникацията с пациентите е невъзможна, те не могат да ходят, да се хранят и самообслужват сами. Постепенно те стават изцяло зависими от чуждите грижи.

 • Болест с телца на Леви (Lewy)

Болестта с телца на Леви се изявява с комбинация от дементен и Паркинсонов синдром. Болните имат мускулна ригидност, затруднено придвижване, страдат от дефицит на вниманието, зрителни халюцинации.

 • Фронто-темпорална деменция

Фронто-темпоралната деменция се отличава с предимно поведенчески отклонения в съчетание с когнитивни нарушения. Характерни прояви са: буйно поведение, безпричинна веселост, ексцесивно хранене, пушене, употреба на алкохол, депресия, тревожност, паметови нарушения, речеви нарушения (повтаряне на думи, мутизъм).

 • Кортико-базална деменция
 • Други корови деменции

При предимно подкорови дегенеративни заболявания – има увреждане на мозъчните структури под мозъчната кора

 • Болест на Паркинсон

Деменция се открива при 20-30 % от пациентите, страдащи от болестта на Паркинсон. Обикновено настъпва в напреднал стадий на заболяването. Наблюдават се паметови нарушения, дефицит на внимание, поведенчески нарушения, депресия, халюцинации.

Основните симптоми при хореята на Хънтингтън са хиперкинезиите и когнитивния дефицит. Хиперкинезиите са първата изява на заболяването – гримасничене, повдигане на раменете, отмятане на главата. Появяват се и когнитивни нарушения – разсеяност, забавен мисловен процес, трудност при изпълнение на ежедневните задължения. Постепенно след 10 – 20 години се стига до тежка деменция.

 • Прогресивна супрануклеарна парализа
 • Мултисистемна атрофия

Съдова деменция

Съдовата деменция се дължи на различни по големина, брой, местоположение исхемични съдови нарушения. Съдовата деменция съчетава симптомите на деменция с разнообразните прояви на мозъчно-съдова болест.

 • Мултиинфарктна деменция
 • Лакунарен статус
 • Болест на Бинсвангер (Binswanger)
 • CADASIL – мозъчна автозомно-доминантна артериопатия с подкорови инфаркти и левкоенцефалопатия.

Смесена деменция (дегенеративна и съдова)

Деменция при метаболитни / ендокринни заболявания

 • Болест на Уилсън
 • Хипотиреоидизъм
 • Болест на Адисон
 • Дефицит на витамин В12 или фолиева киселина

Деменция при инфекции

Деменция, причинена от токсични вещества

 • Хроничен алкохолизъм
 • Тежки метали
 • Медикаменти

Деменция при други заболявания

 • Множествена склероза
 • Хидроцефалия с нормално налягане
 • Черепномозъчни травми – посттравматична деменция
 • Тумори на ЦНС
 • Деменция, свързана с депресия (псевдодеменция).

Прочетете за:
Болест на Алцхаймер