Начало / Актуални теми / Белодробна емболия – симптоми

Белодробна емболия – симптоми

дек. 4, 2023

белодробна емболия

Симптомите при белодробна емболия зависят от големината на ембола, неговата локализация, от големината на лумена на обтурирания клон на белодробната артерия, от степента на нарушение на белодробното кръвоснабдяване, от развитието на белодробен инфаркт.

Различават се следните клинични форми:

Масивна и субмасивна белодробна емболия

Може да протече остро или подостро.

Острата масивна и субмасивна белодробна емболия е животозастрашаващо състояние. Настъпва при обструкция на голям клон на белодробната артерия и запушване на повече от 50-60 % от нейното съдово русло.

Клиничните симптоми се развиват мълниеносно. Появяват се:

 • внезапен тежък задух, първоначално при вдишване, а по-късно при издишване
 • тахипнея (учестено дишане)
 • суха кашлица
 • цианоза – сивкав цвят на кожата по лицето, шията и гърдите
 • гръдна болка с ангинозен характер – наподобява болката при миокарден инфаркт
 • замаяност поради рязко понижаване на кръвонто налягане.

Развива се остра дихателна и сърдечна недостатъчност. Болните имат силно учестена сърдечна дейност, галопен ритъм, ритъмни нарушения, систолен шум от трикуспидална регургитация, бронхоспазъм, напълнени шийни вени. Бързо развиват белодробен оток, хепатомегалия (уголемен черен дроб). Може да развият кардиогенен шок и да настъпи летален изход.

Подострата форма се причинява от масивен ембол, започва остро, но не протича тежко. Водещи са симптомите на остра деснокамерна сърдечна недостатъчност, докато белодробните симптоми са по-слабо изразени. Характерно е вълнообразното протичане – редуване на периоди на изразени симптоми с периоди на отслабване на симптоматиката. При подострата форма смъртността също е висока, като най-честата причина е нова емболизация или прогресиране на деснокамерната сърдечна недостатъчност.

Белодробен инфаркт

Представлява субмасивна или немасивна белодробна емболия, при която дистално от мястото на ембола се развива тъканна некроза – инфаркт на белодробния паренхим. Водещи са симптомите на остра дихателна недостатъчност. По-късно (24 часа след инцидента) се развиват признаците на белодробен инфаркт. Наблюдава се:

 • тахипнея (учестено дишане)
 • тахикардия (учестена сърдечна дейност)
 • задух
 • кръв в храчките
 • гръдна болка
 • повишена температура
 • бронхоспазъм
 • плеврално триене и плеврална болка.

Хронична рецидивираща белодробна макротромбоемболия

Протича с картината на субмасивна белодробна емболия, с или без развитие на белодробен инфаркт. Характеризира се с тежка постемболична белодробна хипертония. Водещи клинични прояви са прогресиращата дихателна и деснокамерна сърдечна недостатъчност.

Хронична рецидивираща микротромбоемболия

Развива се в резултат на повтарящо се постъпване на многобройни малки емболи в руслото на белодробната артерия. От емболизация се засягат под 50 % от разклоненията на белодробната артерия. Настъпват промени в артериолите и възниква прогресираща белодробна хипертония. Развиват се хронична дихателна недостатъчност и хронична, прогресираща деснокамерна сърдечна недостатъчност.

Прочетете за:
Пулмонална (белодробна) хипертония
Кардиогенен шок