Начало / Актуални теми / Еритроцитни индекси – MCV, MCH, MCHC, RDW

Еритроцитни индекси – MCV, MCH, MCHC, RDW

фев. 17, 2023

еритроцитни индекси

Математическите показатели на еритроцитите (еритроцитни индекси – MCV, MCH, MCHC, RDW) са едни от най-честите кръвни изследвания. Те са част от по-голям набор от тестове, обединени в изследването пълна кръвна картина (ПКК).

Еритроцитните индекси разглеждат специфични характеристики на червените кръвни клетки – техния размер, съдържание на хемоглобин. Те дават по-пълна и точна оценка на резултатите за брой еритроцити (RBC), хемоглобин (Hb) и хематокрит (Hct). Използват се за диагностицирането на различните видове анемии.

Видове еритроцитни индекси

Индексите на червените кръвни клетки са

 • MCV

MCV измерва средния размер на еритроцитите. Може да се измери директно или да се изчисли.

Формулата е: MCV = ( Hct х 10 ) / RBC.

Референтните стойности на MCV са 82 – 98 fl.

 • MCH

MCH показва концентрацията на хемоглобин в един еритроцит. Изчислява се по формулата:

MCH = Hb / RBC
Референтните стойности на МСН са 27 – 33 pg.

 • MCHC

MCHC измерва каква е средна концентрация на хемоглобина в определен обем еритроцити. Изчислява се по формулата: MCHC = (Hb x 10) / Hct.
MCHC може да се изчисли и по формулата: MCHC = MCH / MCV

Референтните стойности на MCHC са 32 – 36 g/dl или 320 до 360 g/l.

 • RDW

RDW (ширина на разпределение на еритроцитите) показва дали еритроцитите са еднакви или варират по размер. Може да се отчете като:

Коефицент на вариация – RDW-CVпоказва колко червени кръвни клетки в дадена проба се отклоняват от средния размер.

Изчислява се по формулата: RDW-CV (%) = (1 стандартно отклонение на MCV / MCV) x 100%.

Референтните стойности за RDW-CV са 11,5 – 14,6 %.

Стандартно отклонение – RDW-SD – показва разликата в размера между най-малките и най-големите еритроцити. Измерва се ширината на кривата на разпределение на червените кръвни клетки в точката, която е 20% над базовата линия.

Референтните стойности за RDW-SD са 39 – 46 fl.

На базата на следните еритроцитни индекси (MCV, MCH, MCHC) анемиите могат да се разделят на:

Микроцитни хипохромни анемии

Установява се: понижен MCV, понижен MCH и понижен MCHC

 • желязодефицитна анемия
 • анемия при хронични инфекции и тумори
 • таласемия и някои хемолитични анемии

Нормоцитни нормохромни анемии

Установява се: нормален MCV, нормален MCH и нормален MCHC

 • някои хемолитични анемии (овалоцитни)
 • наследствена сидеробластна анемия (в някои случаи има и микроцитоза с хипохромия)
 • миелодиспластичен синдром
 • апластични анемиинякои анемии при тумори и хронични инфекции
 • остра следкръвоизливна анемия в първите три дни (след третия ден има макроцитоза).

Макроцитни хиперхромни анемии

Установява се: висок MCV, висок MCH и нормален MCHC

 • мегалобластни анемиипървична сидеробластна анемия
 • миелодиспластичен синдром
 • анемия при хронични чернодробни заболявания.

За по-точното класифициране на анемиите допринася и едновременното разглеждане на MCV и RDW. Различават се:

Микроцитна хомогенна анемия – понижен MCV и нормален RDW

 • хетерозиготна форма на таласемия
 • анемия при някои хронични инфекции и тумори
 • микросфероцитна анемия
 • анемия при отравяне с олово.

Микроцитна хетерогенна анемия – понижен MCV и повишен RDW

 • желязодефицитна анемия
 • хемоглобиноза S, бета таласемия
 • вторична сидеробластна анемия
 • имунни хемолитични анемии.

Нормоцитна хомогенна анемия – нормален MCV и нормален RDW

 • някои анемии при хронични заболявания
 • някои хемолитични анемии – ензимни дефекти в еритроцитите
 • остра следкръвоизливна анемия в първите дни
 • анемия при бъбречни заболявания.

Нормоцитна хетерогенна – нормален MCV и повишен RDW

 • ранни форми на железен дефицит
 • наследствена сидеробластна анемия
 • някои хемолитични анемии – хемоглобиноза SS и SC

Макроцитна хомогенна анемия – повишен MCV и нормален RDW

 • миелодиспластичен синдром
 • апластична анемия
 • първична придобита сидеробластна анемия
 • остра следкръвоизливна анемия (след третия ден).

Макроцитна хетерогенна анемия – повишен MCV и повишен RDW

 • витамин В12 дефицитна анемия, фолиеводефицитна анемия
 • автоимунни хемолитични анемии
 • анемия при хронични заболявания на черния дроб и панкреаса.

Възможни са изключения от тези правила.


Прочетете за:
MCV (среден обем на еритроцита)
MCH (средна концентрация на хемоглобин в отделния еритроцит)
MCHC (средна концентрация на хемоглобин в еритроцитите)
RDW (ширина на разпределение на еритроцитите)