Начало / Актуални теми / RDW (ширина на разпределение на еритроцитите)           

RDW (ширина на разпределение на еритроцитите)           

фев. 16, 2023

RDW (ширина на разпределение на еритроцитите)

RDW (ширина на разпределение на еритроцитите) е кръвно изследване, което показва дали еритроцитите са еднакви или варират по размер. Този показател може да потвърди наличието на анемия или да помогне за определяне на нейния вид. Използва се при диагностицирането и като прогностичен фактор при някои заболявания, като: захарен диабет, сърдечно заболяване, чернодробно заболяване, рак.

RDW е част от стандартното изследване пълна кръвна картина (ПКК).

В зависимост от видовете инструменти за хематологичен анализатор, RDW може да се отчете като:

RDW-CV (коефицент на вариация) – показва колко червени кръвни клетки в дадена проба се отклоняват от средния размер на еритроцитите. Измерва се в проценти и зависи от възрастта.

RDW-SD (стандартно отклонение) – показва разликата в размера между най-малките и най-големите еритроцити. Измерва се във фемтолитри (fl).

Как се изчислява RDW (ширина на разпределение на еритроцитите)?  

RDW-CV (в %) се изчислява чрез разделяне на стандартното отклонение на средния размер на еритроцитите на MCV на еритроцитите и умножаване по 100 за преобразуване в процент.

Формулата е: RDW-CV (%) = (1 стандартно отклонение на MCV / MCV) x 100.

Тъй като RDW-CV се извлича математически от MCV, следователно се влияе от средния размер на еритроцитите.

RDW-SD (във fl) е действително измерване на ширината на кривата на разпределение на червените кръвни клетки. Измерва се в точката, която е 20% над базовата линия. Тъй като RDW-SD е действително измерване, то не се влияе от MCV и е по-точно.

Ниска стойност на RDW означава, че всички еритроцити са приблизително с еднакъв размер.  

Висока стойност за RDW означава, че повече еритроцити са с по-големи или по-малки размери от средните. Налице е анизоцитоза на еритроцитите. Високият RDW може да означава, че пациента има дефицит на хранителни вещества, анемия или друго основно заболяване. За по-точното диагностициране на състоянието на пациента обаче е необходимо да се вземат предвид и резултатите от другите кръвни изследвания.

Нормалните стойности на RDW не изключват наличието на заболяване. Някои видове анемия имат нормален резултат за RDW, но висок или нисък резултат за друг еритроцитен индекс.

Какви са референтните стойности на RDW?

Нормалните стойности за RDW-CV са:

 • кърмачета до 6 месеца: 14,9 – 18,7 %
 • деца над 6 месеца: 11,6 – 14,8 %
 • възрастни: 11,5 – 14,6 %.

Референтните стойности за стандартното отклонение са: 39 – 46 fl

Тъй като RDW се изчислява с помощта на MCV, то грешка в MCV ще доведе до грешка и в RDW. Резултатът на RDW може да се повлияе от някои фактори, например: кръвопреливане – получаването на донорска кръв временно изменя състава на кръвта на пациента и променя резултата от теста.

Повишен RDW

Стойност на RDW над 15 % се счита за висока. Повишеният RDW може да е индикация за дефицит на хранителни вещества, като например дефицит на желязо, фолиева киселина или витамин B12.

Следните видове анемия могат да причинят висок RDW:

 • макроцитна анемия – червените кръвни клетки са по-големи от нормалните. Например витамин В12 дефицитна анемия, фолиеводефицитна анемия
 • микроцитна анемия – червените кръвни клетки са с по-малки размери от средните. Желязодефицитната анемия е честа причина за микроцитна анемия.
 • хемолитични анемии, при които еритроцитите се разрушават по-бързо, отколкото се продуцират нови.

Много състояния могат да имат повишен RDW, например:

 • алкохолизъм
 • автоимунни заболявания, като псориазис, лупус или ревматоиден артрит
 • сънна апнея
 • хронично чернодробно заболяване
 • заболяване на бъбреците
 • застойна сърдечна недостатъчност
 • клапно сърдечно заболяване.

За правилната оценка на здравословното състояние на пациента е необходимо резултатите от RDW да се разглеждат заедно с резултатите от другите еритроцитни индекси. Например висок MCV с висок RDW се среща при някои макроцитни анемии, а нисък MCV с висок RDW се среща при микроцитни анемии.

Прочетете за:
MCV (среден обем на еритроцита)
MCH (средна концентрация на хемоглобин в отделния еритроцит)
MCHC (средна концентрация на хемоглобин в еритроцитите)
Еритроцитни индекси – MCV, MCH, MCHC, RDW